Yritysturvallisuusselvitystä hakee yleensä viranomainen

Yritys voi itse hakea itsestään turvallisuusselvitystä lähinnä kansainvälistä toimintaansa varten.

Viranomainen voi hakea yritysturvallisuusselvitystä, jos

  • viranomainen aikoo tehdä yrityksen kanssa sopimuksen, jonka yhteydessä käsitellään turvallisuusluokkaan I-III kuuluvia asiakirjoja tai muita salassa pidettäviä asiakirjoja
  • yrityksellä on ydinaineen kuljetukseen, ydinlaitoksiin, räjähdysaineiden valmistukseen tai räjähdysaineiden kuljetukseen liittyvää toimintaa

Yritys voi hakea yritysturvallisuusselvitystä itsestään, jos

  • se tarvitsee selvitystä lainsäädännöllisen velvoitteen tai kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi
  • se voi tulla valituksi kansainvälisen järjestön, toimielimen tai ulkomaisen viranomaisen hankkeeseen tai toisessa maassa järjestettävään hankintakilpailuun
  • se aloittaa yritystoiminnan toisessa maassa

 

Yritysturvallisuusselvityksen
hakeminen

 

Kaavio: yritysturvallisuusselvityksen hakeminen.

Taulukko saavutettavana pdf-tiedostona