Turvallisuusselvityksiä tehdään Suomen turvallisuuden ja edun suojelemiseksi

Turvallisuusselvityksen tarkoitus on estää Suomen turvallisuuden kannalta olennaisten tietojen päätyminen vääriin käsiin. Selvityksiä laaditaan vain laissa määriteltyihin tehtäviin.

Kuvituskuva Helsingin Rautatieasema.

Turvallisuusselvitysten tarkoituksena on suojella Suomen turvallisuutta. Henkilöturvallisuusselvityksessä tarkastellaan ihmisen taustoja, jotta hänen luotettavuutensa voidaan varmistaa. 

Vieraita valtioita voi kiinnostaa esimerkiksi suomalainen päätöksenteko tai huipputeknologia. Turvallisuusselvitysten tarkoitus on estää Suomen turvallisuudelle tärkeiden tietojen päätyminen vääriin käsiin.

Selvityksessä tarkastellaan esimerkiksi sitä, onko ihminen syyllistynyt rikoksiin tai onko hänellä taloudellisia vaikeuksia, jotka voisivat altistaa hänet painostukselle tai muulle epäasialliselle vaikuttamiselle. 

Turvallisuusselvityksiä tehdään vain tiettyihin tehtäviin

Turvallisuusselvityksiä laaditaan vain tehtäviin, jotka on määritelty turvallisuusselvityslaissa. Selvitys tehdään tehtävissä, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta. Nämä tilanteet liittyvät laissa mainittuihin tehtäviin ja suojattaviin etuihin, kuten valtion turvallisuuteen, poikkeusoloihin varautumiseen ja yleiseen turvallisuuteen.

Selvityksen hakijana on tavallisesti työnantaja tai toimeksiantotehtävän antaja. Selvityksiä laaditaan esimerkiksi tehtävistä, joissa ihminen käsittelee salassa pidettävää tietoa tai pääsee kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeään tilaan. 

Turvallisuusselvitys ei yksin takaa turvallisuutta, vaan se täydentää muita turvallisuusjärjestelyjä. 

Turvallisuusselvityksiä tehdään sekä julkiselle että yksityiselle puolelle 

Vuonna 2023 Suojelupoliisi teki yli 96 000 turvallisuusselvitystä. Noin puolet selvityksistä tehdään valtion viranomaisille.

Ministeriöt, eduskunta, tasavallan presidentin kanslia sekä useat virastot ovat Suojelupoliisin pysyviä turvallisuusselvitysasiakkaita. Niiden henkilöstöstä tehdään turvallisuusselvitys pääsääntöisesti aina rekrytoinnin yhteydessä.

Turvallisuusselvitys voidaan tehdä tietyissä tapauksissa jo silloin, kun ihminen hakeutuu alalle, esimerkiksi Poliisiammattikorkeakouluun valittavista opiskelijoista.

Noin puolet selvityksistä tehdään yrityksille. Esimerkiksi tuotekehitystä tekevät yritykset, suuret vientieritykset tai Suomen kriittiseen infrastruktuuriin liittyvät yritykset voivat olla oikeutettuja turvallisuusselvityksiin. Myös näiden yritysten alihankkijat, esimerkiksi tietotekniikka-alalta, voivat olla turvallisuusselvitysmenettelyn piirissä.

Ota yhteyttä

Jos organisaatiosi ei ole aiemmin asioinut Suojelupoliisin kanssa ja haluat, että työntekijöistäsi tehdään turvallisuusselvitys, ota yhteyttä Suojelupoliisiin sähköpostitse [email protected].  

Jos asiasi koskee yritysturvallisuusselvitysmenettelyä ja määrättyä turvallisuusviranomaista (DSA), lähetä viestisi osoitteeseen [email protected]. Jos sinusta itsestäsi ollaan tekemässä turvallisuusselvitystä, ota yhteyttä (tulevaan) työnantajaasi.