Suojelupoliisin tehtävä on suojata kansallista turvallisuutta

Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, joka toimii Suomessa ja ulkomailla. Sen tehtävänä on ennaltaehkäistä ja torjua kaikkein vakavimpia kansallisen turvallisuuden uhkia.

Kuvituskuva - kaksi ihmistä menossa ovesta sisälle harmaassa betoniportaikossa.

Suojelupoliisi

  • hankkii, analysoi ja raportoi tiedustelutietoa päätöksenteon tueksi
  • torjuu terrorismia
  • estää vakoilua
  • seuraa ja arvioi kotimaisten ääriliikkeiden muodostamaa uhkaa
  • tekee turvallisuusselvityksiä kansallisen turvallisuuden tai erittäin tärkeän yksityisen edun kannalta merkittäviin tehtäviin valittavista ihmisistä

Tehtävänä on havaita, estää ja paljastaa sellaisia toimia, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- tai yhteiskuntajärjestystä tai Suomen sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. 

Suojelupoliisin visio ja arvot ohjaavat työtä

Suojelupoliisi on tehokas ja uudistumiskykyinen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka asiantuntemus luo perustan Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Suojelupoliisi tuottaa ennakoivaa ja merkityksellistä tiedustelutietoa kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Suojelupoliisi hankkii tietoa aktiivisesti itse sekä osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön.

Suojelupoliisin työtä ohjaavat sen arvot

  • laillisuus,
  • luotettavuus ja
  • laatu.

Kansainvälinen yhteistyö on kiinteä osa Suojelupoliisin toimintaa 

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää kaikille tiedustelupalveluille, myös Suojelupoliisille. Suojelupoliisi hankkii osan tarvitsemistaan tiedoista kansainvälisen yhteistyön avulla. Tietoa vaihdetaan eri maiden turvallisuusviranomaisten kanssa kahden- ja monenvälisesti.

Suojelupoliisin tärkeimpiä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat pohjoismaiset ja muut eurooppalaiset turvallisuus- ja tiedustelupalvelut. Lisäksi Suojelupoliisilla on yhteyksiä myös Euroopan ulkopuolisiin palveluihin.

Suojelupoliisi osallistuu myös perinteiseen kansainväliseen poliisiyhteistyöhön omalla toimialueellaan, mutta yhteistyössä korostuu rikostutkinnan sijaan tiedustelu.