Suojelupoliisin tehtävät selkosuomeksi

Suojelupoliisi eli Supo on Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu. Supo kerää tietoa toiminnasta, joka voi uhata Suomen turvallisuutta. Supo pyrkii havaitsemaan ja estämään ennakolta uhkia, jotka kohdistuvat Suomen turvallisuuteen. Näitä uhkia ovat esimerkiksi terrorismi sekä muiden valtioiden vakoilu Suomessa.

Suojelupoliisin talo Helsingissä Ratakadulla.

Kuva: Suojelupoliisin talo Helsingissä Ratakadulla.  Selkokeskuksen logo.

 

Tiedustelutietoa päättäjien tarpeisiin 

 

Supo tuottaa päättäjiä varten sellaista tiedustelutietoa, jota ei muualta saa.

Supo antaa tiedot valtiojohdolle eli presidentin ja ministereiden käyttöön sekä myös muille viranomaisille. Osa tiedoista on salaisia, kaikkia tietoja ei kerrota avoimesti kaikille kansalaisille.

Tieto tukee päättäjiä päätösten teossa.

Vastatiedustelu on puolustautumista vakoilulta


Vastatiedustelu tarkoittaa puolustautumista muiden valtioiden vakoilua ja vaikuttamisyrityksiä vastaan.

Muut valtiot pyrkivät saamaan tietoa erityisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ne voivat pyrkiä myös vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon Suomessa. Lisäksi muita maita kiinnostaa Suomen huipputeknologia.

Suomessa on useita kymmeniä vakoojia muiden maiden tiedustelupalveluista. Heitä käy Suomessa myös lyhyillä matkoilla. Suomi kiinnostaa erityisesti Venäjän ja Kiinan tiedustelua. 

Vakoilu ja sen torjunta on jatkuvaa hiljaista sodankäyntiä. Supon vastatiedustelu torjuu muiden maiden vakoilua koko ajan, joka päivä.

Terrorismin torjunta perustuu yhteistyöhön


Supon tehtävä on paljastaa terroristinen toiminta, joka tapahtuu Suomessa tai suuntautuu Suomesta ulkomaille.

Supo pyrkii paljastamaan terrorismia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo ennen kuin mitään vakavaa tapahtuu.

Terroristista toimintaa ovat terroriteot, joita ovat esimerkiksi pommi-iskut tai ampuminen ihmisjoukkoon. Terroritekojen taustalla on yleensä tavoitteita, jotka liittyvät politiikkaan tai uskontoon. Terroriteoilla halutaan herättää pelkoa tai aiheuttaa vahinkoa koko yhteiskunnalle.

Varsinaisten terroritekojen lisäksi rikoksia ovat myös terroristien toiminnan rahoittaminen, terroristien värvääminen ja terroriteon valmisteleminen. Terrorismirikokset on määritelty rikoslaissa. 

Terrorismin torjunta perustuu eri viranomaisten yhteistyöhön, mutta poliisilla on päävastuu terrorismin torjunnasta.

Terrorismin torjunnassa Supo tekee yhteistyötä muiden viranomaisten ja muiden maiden kanssa.

Turvallisuusselvitykset parantavat turvallisuutta

Supo tekee vuosittain kymmeniä tuhansia turvallisuusselvityksiä. Selvityksiä tehdään henkilöistä
sekä myös yrityksistä. Turvaselvitysten tarkoitus on estää ennalta toimintaa, joka vaarantaa Suomen turvallisuutta.

Henkilön turvaselvityksellä Supo varmistaa, että henkilö on luotettava työhönsä. Selvityksessä tarkastellaan esimerkiksi, onko henkilö syyllistynyt rikoksiin tai onko hänellä taloudellisia vaikeuksia. Jos henkilöllä on pahoja talousvaikeuksia, hän voi altistua painostukselle.

Turvaselvityksiä tehdään monissa eri ammateissa toimiville ihmisille. Noin puolet selvityksistä tehdään valtion viranomaisille. Turvaselvityksiä tehdään vain ihmisistä, joiden tehtävät on määritelty laissa.

Yrityksen turvaselvityksessä Supo arvioi esimerkiksi vastuuhenkilöiden luotettavuutta ja yrityksen tietoturvallisuuden tasoa. Selvitys suojaa yritysten turvajärjestelyjä, jotta yrityksestä ei kulkeudu tietoja vääriin käsiin.

Turvallisuutta koko Suomeen 

Supo toimii koko Suomessa. Sen päätoimipaikka on Helsingissä.

Aluetoimistot vastaavat tehtävistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Niiden tehtävissä painottuvat 
paikallisten olojen tuntemus sekä yhteistyö yritysten ja muiden viranomaisten kanssa. Supo tekee yhteistyötä erityisesti poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

Supossa on noin 500 työntekijää eri tehtävissä. Monilla heistä on poliisin koulutus, mutta nykyään yhä useammalla supolaisella on jokin muu koulutus.