Organisaation vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuusselvitysten teettämiseen liittyy vastuita, jotka organisaation pitää ottaa huomioon. Kun organisaatiosi pyytää turvallisuusselvityksiä, muista nämä asiat.

Turvallisuusselvitys kannattaa muistaa jo rekrytointia suunniteltaessa. Jo työpaikkailmoituksessa pitää ilmoittaa, että tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään turvallisuusselvitys.

Turvallisuusselvitykselle kannattaa varata rekrytoinnissa aikaa. Turvallisuusselvitykset valmistuvat tavallisesti kahdessa kuukaudessa. Selvityksen laajuus voi vaikuttaa työn kestoon. On myös organisaatiosi etu, että selvitys tehdään hyvin. 

Laaja turvallisuusselvitys poikkeaa hieman muista selvityksistä. Ota yhteyttä Suojelupoliisiin, jos organisaatiosi hakee laajaa turvallisuusselvitystä ensimmäistä kertaa. 

Kun turvallisuusselvitys alkaa

Organisaatiollasi on velvollisuus ilmoittaa selvityksen kohteelle turvallisuusselvityksen alkamisesta. Turvallisuusselvityksen kohteena olevan henkilön on annettava Supolle suostumus selvityksen tekoon. Tavallisesti suostumus annetaan sähköisesti. Vasta luvan myötä turvallisuusselvitys voi alkaa. 

Turvallisuusselvitystä pyytänyt organisaatio on vastuussa siitä, että hakemus on kunnossa. Organisaatiosi tehtävänä on varmistaa, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot, liitteet ja allekirjoitukset. 

Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, organisaatiolla on myös vastuu vastata mahdollisiin täydennyspyyntöihin. Täydennyspyynnöt voivat hidastaa selvityksen tekoa.

Kun selvitys valmistuu

Turvallisuusselvitys on Supon asiantuntija-arvio, joka ei sido organisaatiota. Suojelupoliisi tuottaa tietoa, jonka perusteella työnantaja voi arvioida henkilön luotettavuutta. Lopullisen päätöksen rekrytoinnista tekee työnantaja. Kun turvallisuusselvitys on valmis, organisaatiosi tehtävä on ilmoittaa tuloksesta työntekijälle. Varmista siis, että tieto kulkee eteenpäin. 

Selvityksen kohteena olevalla ihmisellä on oikeus tietää turvallisuusselvityksen lopputulos. Organisaatio on velvollinen ilmoittamaan tuloksen. Jos Suojelupoliisi on antanut ihmisestä kirjallisen lausunnon, hänellä oikeus nähdä se. 

Turvallisuusselvitys on pääsääntöisesti voimassa viisi vuotta, ellei sille ole asetettu muuta määräaikaa. Muista ilmoittaa Suojelupoliisiin, jos selvityksen perusteena ollut työsuhde päättyy, jotta kukaan ei jää turhaan Supon rekisteriseurantaan.