Terrorismin torjunnan kohdehenkilö voi olla iskijä tai terroristijärjestön kannattaja

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on tällä hetkellä 390. Lukumäärä on pysynyt viime vuosina suunnilleen samana, mutta terrorismiyhteyksistä on tullut vakavampia.

Kuvituskuva - ihmiset istuvat puiston penkillä varjokuvina.

Suojelupoliisi ylläpitää listaa terrorismin torjunnan kohdehenkilöistä. Kohdehenkilöiden arvioidaan aiheuttavan uhkan Suomen turvallisuudelle ideologiasta riippumatta. 

Kohdehenkilöiden lista ei ole pysyvä vaan sille lisätään ja siltä poistetaan henkilöitä säännöllisesti. Tällä hetkellä Suojelupoliisin mielenkiinnon kohteena on noin 390 henkilöä.

Kohdehenkilölista on terrorismin torjunnan työkalu

Kohdehenkilöitä on hyvin erilaisia. He saattavat olla yksittäisiä radikalisoituneita ihmisiä, jotka haluavat toteuttaa iskun, karismaattisia yllyttäjiä, propagandan levittäjiä, Suomeen mahdollisesti palaavia vierastaistelijoita ja mahdollisia merkittäviä rahoittajia. 

Kohdehenkilölista on terrorismin torjunnan tärkeä työkalu, joka ohjaa tiedonhankintaa ja uhkan ennalta ehkäisyä. Suojelupoliisi tekee yhteistyötä terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden seurannassa Keskusrikospoliisin, paikallispoliisin sekä muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kohdehenkilöiden yhteydet terrorismiin ovat entistä vakavampia

Kohdehenkilöiden lukumäärä on viime vuosina pysynyt suunnilleen samana. Terrorismiyhteyksistä on tullut entistä suorempia ja vakavampia. Yhä suurempi osa kohdehenkilöistä on joko osallistunut aseelliseen konfliktiin, ilmaissut halua osallistua aseelliseen toimintaan tai saanut terroristista koulutusta.