Suomessa tiedustelua valvotaan tiukasti

Suojelupoliisin toimintaa ohjaavat arvot ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu. Suojelupoliisi käyttää toiminnassaan vain laissa määriteltyjä toimivaltuuksia.

Eduskuntatalo Helsingissä.

Tiedustelun valvonta on Suomessa Euroopan kattavinta. Valvonnan perustan muodostaa esimiesten työ, ja lisäksi Suojelupoliisissa tehdään erikseen sisäistä laillisuusvalvontaa. Myös sisäministeriö valvoo Suojelupoliisin toimintaa. 

Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on rajaton oikeus tietoihin 

Vuodesta 2019 lähtien Suojelupoliisin toimintaa on valvonut tiedusteluvalvontavaltuutettu. Hänen tehtävänsä on vahtia laillisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelussa. 

Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Tällä hetkellä tiedusteluvalvontavaltuutettuna toimii Kimmo Hakonen

Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on rajoittamaton tiedonsaantioikeus Suojelupoliisin asiakirjoihin ja tietoihin sekä pääsy tiloihin ja tietojärjestelmiin, jotta hän voi tehdä tarkastuksia. 

Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on oikeus olla läsnä, kun tuomioistuin päättää tiedustelumenetelmän käytöstä. Hänellä on oikeudessa puheoikeus, ja hän voi kannella tuomioistuimen ratkaisusta, jos se on tehty väärin perustein. 

Tiedusteluvalvontavaltuutettu voi valvoa tiedustelumenetelmien käyttöä myös reaaliaikaisesti, ja hänellä on oikeus keskeyttää niiden käyttö. Valtuutetulla on velvollisuus ilmoittaa esitutkintaviranomaisille, jos hän havaitsee laittomuuksia. 

Myös eduskunta valvoo Suojelupoliisia

Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan vastuulla on Suojelupoliisin parlamentaarinen valvonta. 

Valiokunta ei tee yksittäisiin tiedusteluoperaatioihin liittyvää laillisuusvalvontaa, vaan valvoo yleisellä tasolla sitä, millaista tietoa tiedustelulla tuotetaan ja miten tiedustelua tehdään. 

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus ottaa oma-aloitteisesti käsiteltäväksi Suojelupoliisin valvontaan kuuluva asia. Valiokunta voi myös laatia mietinnön eduskunnan täysistunnolle, jos se katsoo asian merkityksen vaativan sitä. 

Valiokunnassa on 11 jäsentä ja kaksi varajäsentä.