Suojelupoliisi ylläpitää turvallisuusselvitysrekisteriä

Turvallisuusselvitysrekisteriin on tallennettu vuodesta 2015 alkaen tiedot henkilöistä, joista on tehty turvallisuusselvitys. Suojelupoliisi on selvitysrekisterin rekisterinpitäjä.

Kuvituskuvassa katu Helsingissä.

Turvallisuusselvitysrekisterin ansiosta ihmisestä ei tarvitse aina tehdä uutta selvitystä, kun hän vaihtaa työtehtäviään. Jos ihmisestä on jo voimassa oleva selvitys, uusi hakemus voidaan liittää aiemmin laadittuun selvitykseen.

Rekisterin avulla toimii myös nuhteettomuusseuranta. Turvallisuusselvitysrekisterin tietoja verrataan jatkuvasti poliisiasiaintietojärjestelmän tietoihin. Näin huomataan mahdolliset muutokset eli selvityksen voimassaoloaikana tapahtuvat poliisin tietoon tulleet rikkeet ja rikokset.

Rekisterin tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Turvallisuusselvitysrekisteriin tallennetaan tiedot henkilöistä, joista on tehty turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvityksen tekeminen edellyttää aina selvityksen kohteena olevan henkilön suostumusta.

Turvallisuusselvitysrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelystä säädetään turvallisuusselvityslaissa ja laissa henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada hänestä turvallisuusselvitysrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia niiden oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista, ellei oikeutta rajoiteta erikseen lailla. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiansa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos hänen oikeuksiaan rajoitetaan.

Henkilötietojen tarkastuspyynnöt toimitetaan Suojelupoliisin kirjaamoon:

Tarkemmat tiedot turvallisuusselvitysrekisterin henkilötietojen käsittelystä saa rekisterin tietosuojaselosteesta.