Suojelupoliisin vastuullisuusraportti 2022

Silta kanavan yli.

Suojelupoliisin toisessa vastuullisuusraportissa kuvataan, miten virasto on pystynyt omalla toiminnallaan edistämään vuoden 2022 aikana neljää valittua YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Raportoinnissa noudatetaan julkishallinnolle annettua Valtiokonttorin ohjeistusta. Suomessa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ohjaavat sekä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 että ”Suomi, jonka haluamme 2050”-yhteiskuntasitoumus. 

Suojelupoliisin vastuullisuustyössä korostuvat kansallisen turvallisuuden toimijan tehtävät ja rooli. Työssä onnistumisen edellytyksiin kuuluvat lakisääteisistä tehtävistä parhaalla mahdollisella tavalla suoriutumisen ohella vastuullisuus työnantajana ja toimiva sidosryhmäyhteistyö. 

Suojelupoliisin vuoden 2022 vuosikirjan teemana oli Venäjä. Vuosi oli poikkeuksellinen ja Venäjän hyökkäyssodan myötä äkillisesti muuttunut kansainvälinen turvallisuustilanne tulee vaikuttamaan vielä pitkään turvallisuusviranomaisten työhön. Suomen liittyminen Natoon keväällä 2023 ja sitä edeltänyt tarkkailijajäsenyys ovat mahdollistaneet Suojelupoliisin osallistumisen kattavasti Naton siviilitiedustelukomitean toimintaan. Jäsenyysprosessi on edellyttänyt uusia toimintatapoja ja vaikuttanut supolaisten arjen työhön.

Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia, analysoida ja raportoida tietoa päättäjille ja viranomaisille. Turvallisuusympäristön nopeassa muutoksessa korostuu luotettavan tiedon tarve sekä oikea tilannekuva Suomen turvallisuudesta ja uhkista. Suojelupoliisi kantaa vastuuta Suomen kansallisen turvallisuuden eteen tehdystä työstä. Olemme sitoutuneet vastuullisuustyöhön roolimme mukaisesti.
 


Antti Pelttari
Suojelupoliisin päällikkö