Tiedustelutiedolla kansallista turvallisuutta

Suojelupoliisin strategia

Kuvituskuva Suojelupoliisin strategia: tieto, toimintakulttuuri ja yhteistyö.

Toiminta-ajatus 

Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, joka torjuu Suomeen kohdistuvat kansallisen turvallisuuden uhat ja tuottaa ainutlaatuista tietoa uhkien ennalta estämiseksi.

Visio 

Suojelupoliisin tuottama tiedustelutieto on välttämätön osa kansallisen turvallisuuden uhkien torjuntaa ja ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa. Hankimme tietoa, jota muualta ei saa. 

Arvot

Suojelupoliisin arvot ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu. Ne näkyvät arjessa kaikessa työssä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työkavereiden kanssa. 

Olemme työssämme vastuullisesti rohkeita ja uskallamme kokeilla uutta.  

Onnistumme vain yhdessä ja kumppaneiden kanssa.

Pidämme huolta toisistamme.

Strategian toteuttaminen

Strategia on rakennettu vuoropuhelussa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Se on elävä ja joustava: strategiaa päivitetään tarpeen mukaan toimintaympäristön muuttuessa. Strategian avulla haluamme olla parempia erityisesti kolmessa asiassa: 

 • tiedonhankinnassa
 • toimintakulttuurissa
 • yhteistyössä 

TIETO 

 • Suojelupoliisi tarjoaa parasta mahdollista tiedustelutietoa päätöksentekijöille oikeaan aikaan.
 • Hankimme tietoa järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti.  
 • Tieto ohjaa työtä. Muutamme työtämme joustavasti uuden tiedon perusteella. 

TOIMINTAKULTTUURI 

 • Luotamme toisiimme ja kannamme vastuuta.
 • Henkilöstön osaamista kehitetään järjestelmällisesti. 
 • Johtamisrakenne ja päätöksentekoprosessit ovat tarkoituksenmukaisia ja läpinäkyviä. 

YHTEISTYÖ

 • Teemme kansallisesti ja kansainvälisesti oma-aloitteista ja suunnitelmallista yhteistyötä, joka tukee tiedonhankintaamme ja hyödyttää kumppaneitamme.
 • Pyrimme aitoon vuorovaikutukseen. Kuuntelemme kumppaneidemme toiveita.
 • Rakennamme yhdessä tiedustelukulttuuria.