Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12: Varmistamme kulutus- ja tuotantotapojemme kestävyyden.

YK:n tavoite 12 vastuullista kuluttamista.

Suojelupoliisin toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut tavoitteet

 • Kehitetään tietoisuutta ympäristönsuojelusta.
 • Vähennetään jätteiden syntymistä eri keinoin.
 • Edistetään kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä.

Toimenpiteet 

 • Pyritään vähentämään omalla toiminnalla jätteiden määrää.
 • Kannustetaan ja koulutetaan henkilöstöä vastuullisiin valintoihin.
 • Edistetään kierrätystä.
 • Noudatetaan kiertotalouden periaatteita.
 • Tehdään vastuullisia hankintoja.

Mittarit

 • Yhdyskuntajätteen ja toiminnasta aiheutuvan muun jätteen kierrätysasteen seuranta jätelainsäädännön mukaisesti.
 • Hankinnoissa tehdyt arviot (ostetaanko uutena vai käytettynä vai vuokrataanko tai lainataan).
 • Kaikissa merkittävissä ja soveltuvissa hankinnoissa tehdyt kestävyystarkastelut.

Tavoitteiden edistyminen

Virastossa on kartoitettu syntyvien jätteiden osalta paras mahdollinen lajittelutoimenpide ja kierrätysaste yhteistyössä vuokranantajan, kiinteistöhuollosta, puhtaanapitopalveluista ja ravintolapalveluista vastaavien sekä toimistotarviketoimittajan kanssa. Henkilöstöä on kannustettu vastuullisiin valintoihin. Aluetoimistojen tilannetta arvioidaan vuoden 2022 aikana.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta on tällä hetkellä toimivat lajittelumenettelyt. Kierrätysasteessa on kuitenkin parannettavaa. Useimmiten sopimusvaiheessa otetaan jo kantaa laitteiden huollettavuuteen ja varaosien saantiin, jolla tavoitellaan pidempää käyttöikää.

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esityksestä hyväksynyt 24.3.2022 Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2027 (korvaa 19.12.2017 vahvistetun suunnitelman). Hallinnonalat ovat sitoutuneet edellä mainitun suunnitelman toimenpiteisiin. Jotta päästään kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa, tarvitaan toimia koko tuotanto-, kulutus- ja jätehuoltoketjussa.

Hankintojen vastuullisuuden kehittämistä edistetään jatkuvasti. Se on myös yhteistyötä, jossa hyödynnetään mm. sisäasiainhallinnonalan verkostoa ja turvallisuusviranomaisten yhteistyö-verkostoa.

Esimerkkejä

 • Henkilöstöruokalan toiminta on ollut esimerkillistä. Henkilöstö on ostanut lounaalta ylijäävän hävikkiruuan ja ravintolan jätemäärä on palveluntuottajan ravintolavertailussa pienimpiä. Uuden kilpailutuksen myötä palveluntuottaja vaihtui alkuvuodesta 2022 ja nyt on päästy yhä parempiin tuloksiin muun muassa kasvisruuan menekissä. Sitä on tarjolla kaikille vapaasti otettavana linjastossa joka päivä. Kertakäyttömuovituotteiden vähentäminen on otettu yhteiseksi tavoitteeksi palveluntuottajan kanssa syksyn 2022 aikana.