Suojelupoliisi palvelee tutkijoita

Suojelupoliisin tutkimuslupien myöntämiseen vaikuttavat oikeudelliset edellytykset, tietojen luovuttamiseen liittyvä lainsäädäntö sekä luvan myöntämisen tarkoituksenmukaisuus.

Kuvituskuva - nuori nainen istuu työpöydän ääressä.

Haluaisitko käyttää Suojelupoliisin asiakirjoja lähteenä? 

Suojelupoliisin asiakirjat ovat pääasiassa salassa pidettäviä, ja niiden salassapitoaika on 60 vuotta. Voit hakea tutkimuslupaa aineistoon, jos haluat käyttää asiakirjoja lähteenä tehdessäsi

  • tieteellistä tutkimusta,
  • tilastointia tai
  • viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä.

Suojelupoliisi on myöntänyt tutkimuslupia pääsääntöisesti jatkotutkintotason tieteelliseen tutkimukseen. Lupaharkinnassa huomioidaan oikeudelliset edellytykset, tietojen luovuttamiseen liittyvä lainsäädäntö sekä luvan myöntämisen tarkoituksenmukaisuus. Tutkimusluvat myönnetään aina määräajaksi. Lupa voidaan perustellusta syystä peruuttaa. 

Suojelupoliisi ei yleensä luovuta salassa pidettäviä tietoaineistojaan pro gradu -tason opinnäytteisiin tai sukututkimukseen. Tätä tarkoitusta varten voit tehdä tavallisen tietopyynnön asiakirjoista eikä sinun kannata hakea tutkimuslupaa. 

Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta löydät tietoa siitä, miten henkilötietojen tietosuojasta huolehditaan tieteellisessä tutkimuksessa.

Suojelupoliisin myöntämä tutkimuslupa on maksuton. Jos tutkimuslupaan liittyvän salassa pidettävän tiedon esille hakeminen, läpikäynti ja tutkimuskäyttöön annettavan tietoaineiston sisällön arviointi vaatii Suojelupoliisilta yli kymmenen työtuntia, työstä peritään kymmenen tuntia ylittävältä osalta 40 euroa tunnilta.

Näin haet tutkimuslupaa

Jos haluat hakea tutkimuslupaa, tee ensin vapaamuotoinen tietopyyntö Suojelupoliisin kirjaamoon. Kuvaa siinä lyhyesti tutkimuksesi aihe, aikarajaus sekä Suojelupoliisilta pyydettävä aineisto. Suojelupoliisi lähettää sinulle tarvittaessa hakemuslomakkeen sekä tarkemmat ohjeet tutkimusluvan hakemisesta.

Jos pyytämäsi aineisto on julkista tai salassa pidettävät osat voidaan helposti poistaa, tietopyyntösi voidaan käsitellä tavallisena asiakirjapyyntönä.

Huomioithan, että tutkimuslupien käsittelyaika on lähtökohtaisesti noin 6–12 kuukautta.  

Suojelupoliisin vanhat asiakirjat löytyvät Kansallisarkistosta

Suojelupoliisin edeltäjien (Etsivä keskuspoliisi, Valpo I ja Valpo II) asiakirjat on luovutettu Kansallisarkistoon, jossa ne ovat tutkijoiden käytettävissä.

Suojelupoliisi luovuttaa 60 vuoden salassapitoajan päätyttyä asiakirjat Kansallisarkistoon. Jos olet kiinnostunut näistä asiakirjoista, ota yhteyttä suoraan Kansallisarkistoon.