Suojelupoliisi palvelee tutkijoita

Suojelupoliisin tutkimuslupien myöntämiseen vaikuttavat oikeudelliset edellytykset, tietojen luovuttamiseen liittyvä lainsäädäntö sekä luvan myöntämisen tarkoituksenmukaisuus.

Kuvituskuva - nuori nainen istuu työpöydän ääressä.

Haluaisitko käyttää Suojelupoliisin asiakirjoja lähteenä? 

Suojelupoliisin salassa pidettävien asiakirjojen salassapitoaika on 60 vuotta. Voit hakea tutkimuslupaa aineistoon, jos haluat käyttää asiakirjoja lähteenä tehdessäsi

  • tieteellistä tutkimusta,
  • tilastointia tai
  • viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä.

Suojelupoliisi on myöntänyt tutkimuslupia pääsääntöisesti jatkotutkintotason tieteelliseen tutkimukseen. Sukututkimukseen tutkimuslupia ei myönnetä eikä alle 25 vuotta vanhaan aineistoon voi saada tutkimuslupaa. 

Lupaharkinnassa huomioidaan oikeudelliset edellytykset, tietojen luovuttamiseen liittyvä lainsäädäntö sekä luvan myöntämisen tarkoituksenmukaisuus. Tutkimusluvat myönnetään aina määräajaksi. Lupa voidaan perustellusta syystä peruuttaa. 

Näin haet tutkimuslupaa

Jos haluat hakea tutkimuslupaa, tee Suojelupoliisille tietopyyntö tieteellisen tutkimuksen perusteella. Hakulomakkeen saat, kun otat yhteyttä Suojelupoliisin kirjaamoon. 

Toimita tietopyyntösi liitteenä aina tutkimussuunnitelma ja julkaisusuunnitelma.

Tutkimussuunnitelmassa pitää olla

  • tutkimuksen tarkka aihe
  • tausta
  • tavoitteet
  • tutkimusmenetelmät
  • tarvittava aineisto ja perustelut
  • toteutuksen aikataulu

Rajaa pyytämäsi tiedot mahdollisimman tarkasti ja perustele niiden tarve tutkimuksen tarkoituksella ja tavoitteilla. Selvitä hakemuksessasi, miten aiot järjestää tietojen suojaamisen. 

Jos tekemäsi tutkimus aiotaan julkaista esimerkiksi tietokirjana tai muutoin kustannettuna, liitä mukaan kustannussopimus. 

Jos teet opinnäytetyötä, liitä mukaan opinnäytetyön ohjaajan suositus. 

Jos tutkimusaiheesi on edellyttänyt tutkimuseettisen toimielimen arviointia, liitä mukaan tämän toimielimen lausunto. Jos keräät tutkimustasi varten henkilötietoja, liitä mukaan tietosuojalain mukainen seloste käsittelytoimista. 

Tarpeen mukaan voit liittää hakemukseesi muita liitteitä, esimerkiksi muita suosituksia, muiden arkistojen käyttölupia, aineiston hallintasuunnitelman tai oman ansioluettelosi.

Allekirjoitettu hakemus toimitetaan Suojelupoliisin kirjaamoon

Allekirjoitettu hakemus liitteinen toimitetaan osoitteella Suojelupoliisi, PL 151, 00121 Helsinki tai [email protected]

Jos sinun on tarkoitus kirjoittaa artikkeleita tai antaa haastatteluja tutkimuksesi pohjalta, sovi niistä erikseen Suojelupoliisin kanssa.

Tutkimustyö tehdään Suojelupoliisin tiloissa

Kun olet saanut tutkimusluvan, sinun täytyy perehtyä aineistoon Suojelupoliisin tiloissa ja välineillä. Suojelupoliisi ei voi antaa asiakirjoistaan sinulle kopioita. 

Saat tutkimusluvan mukana tarkemmat ohjeet käytännön työskentelystä.

Suojelupoliisin vanhat asiakirjat löytyvät Kansallisarkistosta

Suojelupoliisin edeltäjien (Etsivä keskuspoliisi, Valpo I ja Valpo II) asiakirjat on luovutettu Kansallisarkistoon, jossa ne ovat tutkijoiden käytettävissä.

Suojelupoliisi luovuttaa 60 vuoden salassapitoajan päätyttyä asiakirjat Kansallisarkistoon. Jos olet kiinnostunut näistä asiakirjoista, ota yhteyttä suoraan Kansallisarkistoon.