Suojelupoliisi lukuina

Vuonna 2020 Suojelupoliisissa työskenteli noin 500 ihmistä erilaisissa operatiivisissa ja asiantuntijatehtävissä. Yhä useampi supolainen on taustaltaan siviili, mutta myös poliisikoulutuksen saaneita on paljon.

 

Henkilöstö

 

Supo henkilöstömäärä 505 kuvana.

Turvallisuusselvitykset

Piirroskuva: turvallisuusselvityksiä yhteensä vuonna 2020.

Piirroskuva: turvallisuusselvityksiä yhteensä vuonna 2019.

Talous

Kaaviokuva Supon rahoituksesta.

Luottamus

Kaaviokuva kansalaisten luottamuksesta Supoon.

 

Kuvioiden tietosisältö tekstinä

Henkilöstö vuonna 2020:

505 supolaista
Naisia 41 prosenttia
Miehiä  59 prosenttia
Keski-ikä 42,3 vuotta

Turvallisuusselvitykset 2020:

Laajat 567 
Perusmuotoiset 31 385 
Suppeat 40 235 
Liitetyt* 16 162 

Yhteensä 88 349 turvallisuusselvitystä

*Henkilöstä ei tarvitse aina tehdä uutta selvitystä hänen työtehtäviensä vaihtuessa. Jos henkilöllä on jo voimassa oleva selvitys, uusi hakemus voidaan liittää aiempaan selvitykseen.

Käytetty rahoitus tilivuonna 2020 (miljoonaa euroa M€):

Tilivuoden toteutuneet tuotot 7,9 M€
Tilivuonna käytetty talousarviorahoitus 42,9 M€
(sisältäen edellisvuodelta siirtyneiden määrärahojen käytön)
Yhteensä 50,8 M€

Luottamus Suojelupoliisiin:

Valtaosa (91 %) suomalaisista sanoo luottavansa Suojelupoliisiin joko paljon tai melko paljon. Puolet (50 %) luottaa Supoon paljon, kaksi viidestä (41 %) luottaa melko paljon.