Suojelupoliisi lukuina

Vuonna 2020 Suojelupoliisissa työskenteli noin 500 ihmistä erilaisissa operatiivisissa ja asiantuntijatehtävissä. Yhä useampi supolainen on taustaltaan siviili, mutta myös poliisikoulutuksen saaneita on paljon.

Kuvituskuva - kaksi ihmistä keskustelee käytävässä.

 

Henkilöstö

Turvallisuusselvitykset

Talous

Luottamus

 

Kuvioiden tietosisältö tekstinä

Henkilöstö vuonna 2020:

505 supolaista
Naisia 41 prosenttia
Miehiä  59 prosenttia
Keski-ikä 42,3 vuotta

Turvallisuusselvitykset 2020:

Laajat 567 
Perusmuotoiset 31 385 
Suppeat 40 235 
Liitetyt* 16 162 

Yhteensä 88 349 turvallisuusselvitystä

*Henkilöstä ei tarvitse aina tehdä uutta selvitystä hänen työtehtäviensä vaihtuessa. Jos henkilöllä on jo voimassa oleva selvitys, uusi hakemus voidaan liittää aiempaan selvitykseen.

Käytetty rahoitus tilivuonna 2020 (miljoonaa euroa M€):

Tilivuoden toteutuneet tuotot 7,9 M€
Tilivuonna käytetty talousarviorahoitus 42,9 M€
(sisältäen edellisvuodelta siirtyneiden määrärahojen käytön)
Yhteensä 50,8 M€

Luottamus Suojelupoliisiin:

Valtaosa (91 %) suomalaisista sanoo luottavansa Suojelupoliisiin joko paljon tai melko paljon. Puolet (50 %) luottaa Supoon paljon, kaksi viidestä (41 %) luottaa melko paljon.