Suojelupoliisi lukuina 2021

Vuonna 2021 Suojelupoliisissa työskenteli noin 500 ihmistä erilaisissa operatiivisissa ja asiantuntijatehtävissä. Yhä useampi supolainen on taustaltaan siviili, mutta myös poliisikoulutuksen saaneita on paljon.

 

Henkilöstö

522 supolaista.

42,9 vuotta keski-ikä.

62,8 % korkeakoulututkinnon suorittaneita.


Turvallisuusselvitykset

 

Infografiikka turvallisuusselvityksistä 2021.

Infografiikka turvallisuusselvityksistä 2020.


Talous

 

Infografiikka käytetty rahoitus 2017-2021.


Luottamus

Infografiikka luottamus Suojelupoliisiin.


Kuvioiden tietosisältö tekstinä

 

Turvallisuusselvitykset 2021:

Laajat 412 (567 vuonna 2020).
Perusmuotoiset 36 734 (31 385 vuonna 2020).
Suppeat 35 566 (40 235 vuonna 2020).
Liitetyt* 17 666 (16 162 vuonna 2020).  

Yhteensä 90 378 turvallisuusselvitystä (vuonna 2020 yhteensä 88 349).

*Henkilöstä ei tarvitse aina tehdä uutta selvitystä hänen työtehtäviensä vaihtuessa. Jos henkilöllä on jo voimassa oleva selvitys, uusi hakemus voidaan liittää aiempaan selvitykseen.

Käytetty rahoitus tilivuonna 2021 (miljoonaa euroa M€):

Tilivuoden toteutuneet tuotot 8,5 M€.
Tilivuonna käytetty talousarviorahoitus 47,6 M€
(sisältäen edellisvuodelta siirtyneiden määrärahojen käytön).
Yhteensä 56,1 M€.

Luottamus Suojelupoliisiin:

Suurin osa (89 %) suomalaisista sanoo luottavansa Suojelupoliisiin joko paljon tai melko paljon. Kaksi viidestä (40 %) luottaa Supoon paljon, joka toinen (49 %) luottaa melko paljon.

Luottamus Suojelupoliisiin on lähes yhtä vahvaa kuin vuosi sitten. Vain yksi suomalainen sadasta ei luota Suojelupoliisin lainkaan.