Suojelupoliisi lukuina 2022

Vuonna 2022 Suojelupoliisissa työskenteli noin 520 ihmistä erilaisissa operatiivisissa ja asiantuntijatehtävissä. Yhä useampi supolainen on taustaltaan siviili, mutta myös poliisikoulutuksen saaneita on paljon.

 

Henkilöstö

525 supolaista.

42,8 vuotta keski-ikä.

66,3 % korkeakoulututkinnon suorittaneita.


Turvallisuusselvitykset

 

Infografiikka turvallisuusselvitykset vuonna 2022.

Infografiikka turvallisuusselvitykset vuonna 2021.

 


Talous

 

Rahoitus vuonna 2022.

 

Kuvien tietosisältö tekstinä

Turvallisuusselvitykset 2022:

Laajat 406 (412 vuonna 2021).
Perusmuotoiset 40 653 (36 734 vuonna 2021).
Suppeat 35 289 (35 566 vuonna 2021).
Liitetyt* 20 681 (17 666 vuonna 2021).  

Yhteensä 97 029 turvallisuusselvitystä (vuonna 2021 yhteensä 90 378).

*Henkilöstä ei tarvitse aina tehdä uutta selvitystä hänen työtehtäviensä vaihtuessa. Jos henkilöllä on jo voimassa oleva selvitys, uusi hakemus voidaan liittää aiempaan selvitykseen.
 

Käytetty rahoitus tilivuonna 2022 (miljoonaa euroa M€):

Tilivuoden toteutuneet tuotot 9,8 M€.

Tilivuonna käytetty talousarviorahoitus 53,9 M€
(sisältäen edellisvuodelta siirtyneiden määrärahojen käytön).

Yhteensä 63,7 M€.