Suojelupoliisin edeltäjät

Suojelupoliisin edeltäjät, Etsivä keskuspoliisi ja Valtiollinen poliisi, heijastelivat aikakauden poliittisen ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaisia arvoja ja toimintatapoja.

Etsivä keskuspoliisi (EK) 1919–1937

Etsivä keskuspoliisi aloitti 13. elokuuta vuonna 1919 nuoren, vasta itsenäistyneen tasavallan instituutioiden perustamisen aallokossa. Sen huomattavin päällikkö Esko Riekki piti virkansa 15 vuotta (vuosina 1923–1938), ja hänen alaisistaan korkeimmalle kohosi sittemmin tasavallan presidentiksi noussut Urho Kekkonen

Vuonna 1937 hallituksen vaihduttua niin sanotuksi punamultahallitukseksi (SDP:n ja Maalaisliiton yhteenliittymä) Etsivä keskuspoliisi menetti hallituksen tuen. Nimi vaihdettiin Valtiolliseksi poliisiksi, ja Riekki joutui eroamaan päällikön virastaan.

Valtiollinen poliisi (Valpo I) 1938–1945

Valtiollinen poliisi (Valpo) rakennettiin Etsivän keskuspoliisin raunioille. Sen organisaatiota uusittiin ja henkilöstöä vaihdettiin. Valpon päälliköksi nousi Arno Anthoni

Sotavuosien paineissa, varsinkin välirauhan levottomana aikana ja jatkosodassa, yhteistyö Saksan kanssa tiivistyi ja toimintamallia Valtiolliselle poliisille otettiin Gestaposta. Sodan jälkeen erilaisiin kyseenalaisiin hankkeisiin osallistuneita valpolaisia poistui Suomesta Ruotsiin ja jopa Venezuelaan saakka. 

Valtiollinen poliisi (Valpo II) 1945–1948

Sodan päätyttyä oli selvää, että Valpo muuttuisi. Hallituksen voimasuhteiden muututtua taas vaalien jälkeen alkoi puhdistus, jossa Valpon johto ja lähes koko henkilökunta vaihdettiin. Päälliköksi nimitettiin kommunisteja lähellä oleva Otto Brusiin, rintamasuunta kääntyi oikeistoa vastaan ja syntyi niin sanottu Punainen Valpo.

Ammattitaidottomuus, muiden viranomaisten tuen puuttuminen, toiminnan horjuvuus ja monet virheet johtivat lopulta siihen, että hallituksen ei-kommunistien tuki Valpolle loppui vuoteen 1947 mennessä. 

Kesän 1948 vaalien jälkeen kommunistit syrjäytettiin hallituksesta. K. A. Fagerholmin sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus lakkautti Valtiollisen poliisin ja perusti kokonaan uuden Suojelupoliisin. 

Laki ja asetus suojelupoliisista vahvistettiin 17.12.1948. Suojelupoliisi aloitti toimintansa vuoden 1949 alussa.