Kuinka yritys hakeutuu turvallisuusselvitysasiakkaaksi

Suojelupoliisi voi laatia henkilöturvallisuusselvityksiä ainoastaan sellaisille yrityksille, jotka se on hyväksynyt turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin.

Jos yrityksesi ei ole aiemmin asioinut Suojelupoliisin kanssa ja haluat, että työntekijöistäsi tehdään turvallisuusselvitys, ota yhteyttä Suojelupoliisiin sähköpostitse lisäneuvojen saamiseksi: [email protected]  

Kuvaa sähköpostissasi lyhyesti: 

 1. yrityksen nimi, yritys- tai yhteisötunnus ja hakijan yhteyshenkilön puhelinnumero
 2. yrityksen toimiala ja tieto siitä, miten yrityksen toiminta liittyy turvallisuusselvityslaissa (1 §) mainittuihin suojattaviin etuihin ja 
 3. tieto siitä, onko henkilöturvallisuusselvitysten avulla tarkoitus suojata yrityksen omaa tietoa tai toimintaa vai yrityksen asiakkaan tietoa tai toimintaa

Suojelupoliisi ottaa sähköpostin perusteella sinuun yhteyttä ja neuvoo henkilöturvallisuusselvitysten hakemisessa.
Kun olet saanut Suojelupoliisin vastauksen ja haluat hakeutua virallisesti turvallisuusselvitysmenettelyyn, sinun on tehtävä kirjallinen selvitys. 

Selvityksessä on annettava seuraavat tiedot:

 • yrityksen nimi, yritys- tai yhteisötunnus, yhteyshenkilö ja laskutusosoite (laskutuslomake lähetetään asiakkaalle hyväksymispäätöksen jälkeen)
 • yrityksen toimiala ja tieto siitä, miten yrityksen toiminta liittyy turvallisuusselvityslaissa (1 §) mainittuihin suojattaviin etuihin
 • tiedot työtehtävistä, joihin turvallisuusselvitysmenettely halutaan ulottaa. Selvityksessä pitää kiinnittää erityistä huomiota turvallisuusselvityksen hakemisen perusteena olevan suojattavan tiedon tai tila kuvaamiseen. Tietojen avulla voidaan arvioida tehtävien kuulumista henkilöturvallisuusselvitysten piiriin.
 • yrityksen turvallisuusjärjestelyt: Selvityksessä pitää kuvata, miten yritys on rajoittanut teknisin ja muin toimenpitein pääsyä suojattaviin tietoihin sekä huolehtinut toimitilojen ja tietojärjestelmien suojaamisesta ja ryhtynyt muihin toimenpiteisiin tietoturvallisuuden sekä muiden turvallisuusjärjestelyjen toteuttamiseksi.

Turvallisuusjärjestelyjen asianmukaisuus voidaan osoittaa:

 • hyväksytyn arviointilaitoksen antamalla todistuksella
 • Liikenne- ja viestintäviraston antamalla todistuksella
 • yritysturvallisuusselvitystodistuksella
 • turvallisuussuunnitelmalla
 • muulla vastaavalla selvityksellä, jolla turvallisuusjärjestelyjen asianmukaisuus voidaan osoittaa. 

Turvallisuusjärjestelyt pitää selvittää sen varmistamiseksi, että yritys käyttäisi henkilöturvallisuusselvityksiä vain osana laajempia tietoturvallisuustoimenpiteitä eikä niiden sijasta.

Lähetä selvitys Suojelupoliisin kirjaamoon osoitteella PL 151, 00121 Helsinki.

Jokaiselle uudelle asiakkaalle nimetään yhteyshenkilö

Kun yrityksesi on hyväksytty Suojelupoliisin asiakkaaksi, yrityksellesi nimetään Suojelupoliisista vastuuhenkilö, jonka kanssa voit asioida.