Haluaako organisaatiosi turvallisuusselvitysasiakkaaksi?

Suojelupoliisi voi laatia henkilöturvallisuusselvityksiä ainoastaan sellaisille yrityksille, jotka se on hyväksynyt turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin.

Turvallisuusselvityksiä tehdään vain organisaatioille, joiden toiminta voi vaikuttaa Suomen kansalliseen turvallisuuteen tai erittäin merkittävään yksityiseen taloudelliseen etuun. Turvallisuusselvityslaki määrittelee, millaiseen toimintaan liittyen turvallisuusselvityksiä voidaan tehdä. 

Turvallisuusselvitysten tarkoitus on ehkäistä toimintaa, joka voisi esimerkiksi vahingoittaa kansallista turvallisuutta tai Suomen kansainvälisiä suhteita. Myös esimerkiksi Suomen talouteen merkittävällä tavalla vaikuttavista yksityisistä toimijoista voi olla syytä tehdä turvallisuusselvityksiä. 

Turvallisuusselvitysasiakkaaksi voi hakeutua vain organisaatio, jonka etua suojataan. Jos esimerkiksi viranomaisorganisaatio ostaa alihankintana palveluita yksityiseltä yritykseltä, on viranomainen vastuussa turvallisuusselvityshakemuksesta. Ennen turvallisuusselvitysasiakkaaksi hakeutumista kannattaakin varmistaa, että menettelyyn hakeutuu oikea taho.

Miten pääset alkuun? 

Jos organisaatiosi ei ole aiemmin asioinut Suojelupoliisin kanssa ja haluat, että työntekijöistäsi tehdään turvallisuusselvitys, ota yhteyttä Suojelupoliisiin sähköpostitse: [email protected].  

Kerro sähköpostissasi lyhyesti 

  • organisaation nimi, yritys- tai yhteisötunnus ja yhteyshenkilön puhelinnumero
  • organisaation toimiala ja tieto siitä, miten toiminta liittyy turvallisuusselvityslaissa (1 §) mainittuihin suojattaviin etuihin
  • tieto siitä, onko henkilöturvallisuusselvitysten avulla tarkoitus suojata yrityksen omaa tietoa tai toimintaa vai yrityksen asiakkaan tietoa tai toimintaa.

Suojelupoliisi ottaa sähköpostin perusteella sinuun yhteyttä.

Täytä selvitys huolellisesti

Kun olet saanut Suojelupoliisin vastauksen ja haluat hakeutua virallisesti turvallisuusselvitysmenettelyyn, sinun on tehtävä kirjallinen selvitys. Suojelupoliisi antaa selvityksestä tarkemmat ohjeet. 

Selvityksessä arvioidaan, täyttääkö organisaatio turvallisuusselvityslain asettamat edellytykset. Organisaation on perusteltava selvityksessä, millaisia kansallisen turvallisuuden kannalta suojattavia etuja sen toimintaan liittyy. Edellytykset turvallisuusselvitysasiakkaaksi pääsemiseksi on määritelty turvallisuusselvityslain 1 §:ssä, johon kannattaa tutustua selvitystä työstettäessä. 

Täytä hakemukseen myös tiedot työtehtävistä, joihin turvallisuusselvitysmenettely halutaan ulottaa. Selvityksessä pitää kiinnittää erityistä huomiota turvallisuusselvityksen hakemisen perusteena olevan suojattavan tiedon tai tilan kuvaamiseen. Tietojen avulla Suojelupoliisi voi arvioida tehtävien kuulumista henkilöturvallisuusselvitysten piiriin.

Selvityksessä kartoitetaan myös organisaatiosi turvallisuusjärjestelyitä. Siksi siinä pyydetään kuvaamaan huolellisesti esimerkiksi, miten organisaatiosi on rajoittanut teknisillä ja muilla toimenpiteillä pääsyä suojattaviin tietoihin ja huolehtinut toimitilojen ja tietojärjestelmien suojaamisesta. 

Myös tietoturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat nykypäivänä olennaisia. Hakemuksessa kysytään, millainen johtamisjärjestelmä turvallisuuden takaamiseksi on ja miten henkilöstöä on koulutettu tiedon käsittelyyn. 

Turvallisuusjärjestelyt pitää selvittää sen varmistamiseksi, että yritys käyttäisi henkilöturvallisuusselvityksiä vain osana laajempia tietoturvallisuustoimenpiteitä eikä niiden sijasta. Turvallisuusselvitykset eivät yksin takaa minkään organisaation turvallisuutta, vaan ne täydentävät muita turvallisuusjärjestelyitä. Oman organisaation turvallisuusprosessit kannattaa tarkistaa jo ennen hakemuksen lähettämistä. 

Miten prosessi etenee, kun selvitys on valmis?

Hakemuksen täyttäminen kannattaa tehdä huolellisesti, sillä puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä. Asiakas on velvollinen toimittamaan kaikki tiedot ennen kuin asia voidaan käsitellä. Muista myös sisällyttää selvitykseen kaikki liitteet. Lähetä selvitys osoitteeseen [email protected]

Saat Suojelupoliisista tiedon, kun asia on käsitelty.

Jos organisaatiosi on hyväksytty turvallisuusselvitysmenettelyyn, saat tarkemmat ohjeet selvitysten hakemiseen. Saat myös yhteyshenkilön Suposta, jonka kanssa jatkat yhteistyötä.

Kielteisestä päätöksestä ei voi valittaa. Menettelyyn voi kuitenkin hakeutua uudelleen, jos organisaatiosi tilanne muuttuu.