Avoimet työpaikat

Suojelupoliisissa työskentelee noin 500 eri alojen asiantuntijaa niin poliisi- kuin siviiliviroissa.

Ihmiset juttelevat toimiston käytävällä.

Suojelupoliisi on tehokas ja uudistumiskykyinen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka asiantuntemus luo perustan Suomen kansalliselle turvallisuudelle. 

Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi sekä havaita, estää ja paljastaa sellaista toimintaa, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata yhteiskuntajärjestystä tai Suomen sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. 

Suojelupoliisissa työskentelee noin 500 eri alojen asiantuntijaa niin poliisi- kuin siviiliviroissa. Arvojamme ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu. Arvostamme työntekijöissämme uudelle avointa toimintatapaa, joustavuutta ja halua kehittyä.