Suojelupoliisin viestintä palvelee mediaa

Suojelupoliisi on kansallisen turvallisuuden paras asiantuntija Suomessa. Tätä asiantuntemusta se haluaa jakaa myös muiden käyttöön.

Suojelupoliisin viestintä palvelee tiedotusvälineiden edustajia 

Viestintäpäällikkö Milla Meretniemi
Viestintäasiantuntija Anni Lehtonen
Viestintäasiantuntija Aishi Zidan

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Supon julkinen tieto on kaikkien käytettävissä 

Suojelupoliisi on kansallisen turvallisuuden paras asiantuntija Suomessa. Tätä asiantuntemusta Supo haluaa jakaa myös muiden käyttöön. Suojelupoliisin tuottama salassa pidettävä tieto palvelee erityisesti päättäjiä ja asiantuntijoita, mutta kaiken julkisen tiedon on oltava koko yhteiskunnan käytössä.

Muista valtionhallinnon organisaatioista poiketen Suojelupoliisin käsittelemät asiat ovat hyvin usein salassa pidettäviä. Se tarkoittaa, ettei niistä voida kertoa julkisuuteen, koska tietojen julkaiseminen olisi vahingollista esimerkiksi Suomen turvallisuudelle, ulkosuhteille tai Suojelupoliisin omalle operatiiviselle toiminnalle.