Suojelupoliisin viestintä palvelee mediaa

Suojelupoliisi on kansallisen turvallisuuden paras asiantuntija Suomessa. Tätä asiantuntemusta se haluaa jakaa myös muiden käyttöön.

Suojelupoliisin viestintä palvelee tiedotusvälineiden edustajia 

Suojelupoliisin viestintä

 

Milla Meretniemi.

Viestintäpäällikkö Milla Meretniemi

 

Anni Lehtonen.

Viestintäasiantuntija Anni Lehtonen

 

Aishi Zidan.

Viestintäasiantuntija Irene Zidan (virkavapaalla)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Suurin osa Suojelupoliisin asioista on salassa pidettäviä

Muista valtionhallinnon organisaatioista poiketen Suojelupoliisin käsittelemät asiat ovat hyvin usein salassa pidettäviä. Se tarkoittaa, ettei niistä voida kertoa julkisuuteen, koska tietojen julkaiseminen olisi vahingollista esimerkiksi Suomen turvallisuudelle, ulkosuhteille tai Suojelupoliisin omalle operatiiviselle toiminnalle.

Turvallisuus- ja tiedustelupalvelut toimivat maailmassa, jossa ehdoton luottamus on elinehto. Suojelupoliisin työntekijöiden ja kumppaneiden on voitava luottaa siihen, että heidän tietonsa ovat turvassa.

Suojelupoliisi tarvitsee työlleen myös Suomessa asuvien ihmisten luottamuksen. Koska laki sallii Suojelupoliisille tarvittaessa jopa ihmisten perusoikeuksiin puuttumisen, on erityisen tärkeää kertoa mahdollisimman avoimesti, mitä Suojelupoliisi tekee ja mihin sen toiminta perustuu. 

Suojelupoliisi on kansallisen turvallisuuden paras asiantuntija Suomessa. Tätä asiantuntemusta haluamme jakaa myös muiden käyttöön. Suojelupoliisin tuottama salassa pidettävä tieto palvelee erityisesti päättäjiä ja asiantuntijoita, mutta kaiken julkisen tiedon on oltava koko yhteiskunnan käytössä.