Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa

Äärioikeistolaisen liikehdinnän voimistuminen on heijastunut myös Suomeen. Internetin rooli on olennainen radikalisaatiossa.

Kuvituskuva - punasävyinen pihamaa talojen keskellä.

Suojelupoliisin tehtävä on arvioida kotimaisen ääriliikehdinnän aiheuttamia uhkia kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. 

Yksittäiset toimijat ja pienryhmät muodostavat merkittävimmän kotimaiseen ääriliikehdintään liittyvän kansallisen turvallisuuden uhkan. Yksittäisellä toimijalla tarkoitetaan henkilöä, joka tekee itsenäisesti terrori-iskun tai muun laajamittaisen väkivallanteon. 

Suomessa on tunnistettu äärioikeistolaista terroristista toimintaa kannattavia ja sympatisoivia ihmisiä. Suojelupoliisi on todennut, että äärioikeistolaisen terrorismin uhka on kohonnut Suomessa. 

Huolena verkossa tapahtuva äärioikeiston radikalisoituminen 

Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa. Maailmalla tapahtuneiden iskujen aiheuttaman inspiraatiovaikutuksen sekä erityisesti verkossa tapahtuvan radikalisoitumisen takia yksittäiset äärioikeistolaiset väkivallanteot ovat mahdollisia myös Suomessa. 

Internetin rooli on olennainen osa äärioikeistolaista radikalisaatiota kaikkialla maailmassa.

Äärivasemmisto ja kurdit yhteistyössä

Radikaalin antifasistisen liikehdinnän kehittyminen kiinnostaa Suojelupoliisia, mutta siihen ei tällä hetkellä liity merkittävää kansallisen turvallisuuden uhkaa. Suomessa antifasistinen toiminta painottuu äärioikeiston vastustamiseen esimerkiksi mielenosoituksissa ja verkossa. 

Äärivasemmistolaisen liikehdinnän painopiste on ollut viime aikoina kurditoimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä radikaalissa antifasistisessa toiminnassa. Muutamia suomalaisia on matkustanut äärivasemmiston ja kurdien yhteistyön puitteissa viime vuosina Koillis-Syyriaan liittyäkseen alueella toimiviin kurditaustaisiin aseellisiin järjestöihin.