Ohjeet kun tilaat selvitystä (työnantaja)

Turvallisuusselvityksiä on mahdollista hakea sähköisen asioinnin kautta.

Kirjaudu sähköiseen asiointiin yrityksenä tai yhteisönä käyttäen Suomi.fi-palvelua.

Sähköisen asioinnin kautta on mahdollista hakea turvallisuusselvityksiä silloin kun turvallisuusselvityksen kohteella (työnhakijalla) on suomalainen henkilötunnus ja mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen (esimerkiksi pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti).

  1. Aloita hakemuksen teko kirjoittamalla hakijaa, työtehtävää ja haettavaa selvitystä koskevat tiedot.
  2. Kerro hakemuksen kohteena olevalle henkilölle vireillä olevasta turvallisuusselvityshakemuksesta ja sähköisestä suostumusmenettelystä, jotta hän tietää odottaa viestiä sähköisestä suostumuksen antamisesta. 
  3. Täytä hakemukseen henkilön nimitiedot, henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Henkilön sähköpostiin lähtee viesti suostumuksen antamisesta sekä asiointipalvelun linkki.
  4. Henkilöllä on neljä viikkoa aikaa antaa suostumuksensa ja täydentää omat tietonsa sähköisessä asiointipalvelussa. Kun hän on antanut suostumuksen, hakemus siirtyy Suojelupoliisille käsiteltäväksi. 
  5. Jos henkilö ei anna suostumustaan neljän viikon aikana, asia poistuu palvelusta, eikä hakemusta voida sen jälkeen enää käsitellä. Jos turvallisuusselvitys edelleen tarvitaan, laita vireille uusi hakemus.

Jos sähköistä suostumusta ei voi käyttää

Jos henkilö ei voi antaa sähköistä suostumusta, tarvitaan suostumus paperilomakkeella. 

  1. Täytä sähköinen hakemuslomake kokonaan eli myös henkilöä koskevat tiedot.
  2. Liitä sähköisen hakemuksen liitteeksi skannattu henkilön allekirjoittama paperinen turvallisuusselvityshakemuslomake. Hakemus siirtyy suoraan Suojelupoliisille odottamaan käsittelyä.

Täytä henkilön tiedot sähköiselle hakemuslomakkeelle myös silloin, kun hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta.