Tiedustelu

Tiedustelutieto on ainutlaatuista tietoa, jolla Suojelupoliisi palvelee Suomen valtiojohtoa. Suojelupoliisi hankkii siviilitiedustelumenetelmiä käyttäen tietoa Suomen kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavista ilmiöistä.