Vuosikirja 2019: Vakaa kansallinen turvallisuus on demokratian tae

Vuosi 2019 oli Suojelupoliisille monilla tavoin historiallinen. Suojelupoliisin toimivaltuudet uudistuivat kesäkuun alussa, kun pitkään ja huolella valmistellut tiedustelulait tulivat voimaan. Valmistelun tuloksena meillä on nyt käytössämme toimiva ja nykyaikainen tiedustelulainsäädäntö, jossa kansallisen turvallisuuden suojaaminen ja kansalaisten yksityisyydensuoja ovat tasapainossa.

Antti Pelttari

Uusi lainsäädäntö antaa meille tukevan pohjan tehtävämme toteuttamiseen, mutta samalla se kohdistaa meihin uusia odotuksia. Suojelupoliisi on ollut kesäkuusta alkaen täysiverinen turvallisuus- ja myös tiedustelupalvelu.

Tärkeitä kivijalkojamme ovat edelleen terrorismintorjunta, vastatiedustelu ja turvallisuusselvitykset, mutta jatkossa panostamme aiempaa enemmän tiedustelutiedon, merkityksellisen ja ennakoivan sellaisen, tuottamiseen valtionjohdon päätöksenteon tueksi. Teemme parhaamme sen eteen, että Suomen turvallisuuspoliittinen päätöksenteko pohjaa yhä ajantasaisempaan ja relevantimpaan tietoon, joka on tuotettu nimenomaan Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Olemme päässeet työssä jo hyvään vauhtiin, mutta täyden toimintakyvyn rakentaminen vie väistämättä oman aikansa.

Tiedustelutoimivaltuuksien myötä Suojelupoliisilla on mahdollisuus toimia uudella tavalla verkossa ja ensimmäistä kertaa myös ulkomailla. Kun oma osaamisemme kasvaa, olemme aiempaa vähemmän riippuvaisia kansainvälisten kumppaneidemme tiedoista. Toimivaltuuksiamme ei ole sidottu enää konkreettiseen rikosepäilyyn, vaan voimme hankkia tietoa sellaisista kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavista ilmiöistä, jotka eivät välttämättä täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä.

Uudessa tilanteessa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että toimivaltuuksia käytetään lainmukaisesti. Sen takia olemme entisestäänkin panostaneet omaan sisäiseen laillisuusvalvontaamme ja operaatioidemme lainmukaisuuden ennakolliseen varmistamiseen. Laillisuuden tärkein takuumies on uusi tiedusteluvalvontavaltuutettu, jolla on esteetön pääsy kaikkeen Suojelupoliisin salaisimpaankin tietoon. Uutta on myös eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta, ja myös sen kanssa yhteistyö on alkanut hyvässä hengessä.

Suojelupoliisin laajaa tehtäväkenttää kuvastavat hyvin tämän vuosikirjan ajankohtaiset artikkelit. Kirjan sivuilta löytyy tietoa niin arktisesta ulottuvuudesta kuin kybervakoilusta tai taloudellisesta vaikuttamisestakin. Vuosikirjassa julkaistaan myös päivitetty terrorismin uhka-arvio.

Suojelupoliisin tehtävänä on havaita kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt ennalta ja ennakoida niiden vaikutuksia Suomeen. Meidän perustehtävämme on suojella Suomea, suomalaisia ja avointa demokraattista toimivaa kansanvaltaista järjestelmäämme. Se on mittaamattoman arvokas työsarka.

Antti Pelttari
Suojelupoliisin päällikkö

Aiemmat Suojelupoliisin vuosikirjat