Työnantaja hakee turvallisuusselvitystä työntekijästä

Suojelupoliisi tekee turvallisuusselvityksiä vain silloin, kun perusteet selvityksen tekemiselle löytyvät laista.

Turvallisuusselvitystä hakee useimmiten työnantaja, joka on rekrytoimassa uuden työntekijän. Suojelupoliisin turvallisuusselvitysyksikön asiakas on selvityksen tilaava organisaatio, siis useimmiten työnantaja. Turvallisuusselvityksen kohde on henkilö, josta selvitys laaditaan. 

Turvallisuusselvityslaki määrittelee tarkasti tilanteet, joissa työnantaja voi hakea Suojelupoliisilta henkilöturvallisuusselvitystä työntekijästä. Nämä tilanteet liittyvät laissa mainittuihin tehtäviin ja suojattaviin etuihin, kuten valtion turvallisuuteen, poikkeusoloihin varautumiseen ja yleiseen turvallisuuteen. 

Ministeriöiden ja sisäministeriön hallinnonalan henkilöstöstä tehdään turvallisuusselvitys

Ministeriöt, eduskunta, tasavallan presidentin kanslia sekä sisäministeriön alaiset virastot, kuten poliisi, ovat Suojelupoliisin pysyviä turvallisuusselvitysasiakkaita. Niiden henkilöstöstä tehdään turvallisuusselvitys pääsääntöisesti aina rekrytoinnin yhteydessä. 

Turvallisuusselvitys voidaan tehdä tietyissä tapauksissa jo silloin, kun ihminen hakeutuu alalle, esimerkiksi Poliisiammattikorkeakouluun valittavista opiskelijoista.

Muista valtion tai yritysten työntekijöistä turvallisuusselvitys tehdään harkinnan mukaan

Suojelupoliisi tekee turvallisuusselvityksiä myös muista valtiolla työskentelevistä ihmisistä, joiden työtehtävät ovat tärkeitä valtion turvallisuuden kannalta. 

Turvallisuusselvitys voidaan tehdä yksityisessä yrityksessä työskentelevistä ihmisitä, jos yritys toimii esimerkiksi energiatuotannossa, liikenteessä tai telealalla tai on suuri vientiyritys. Myös näiden yritysten alihankkijat, esimerkiksi tietotekniikka-alalta, voivat olla turvallisuusmenettelyn piirissä.