Vastatiedustelu torjuu vieraiden valtioiden laitonta tiedustelua

Vastatiedustelulla tarkoitetaan puolustautumista vieraiden valtioiden vakoilulta ja vaikuttamisyrityksiltä. Vastatiedustelu on yksi Suojelupoliisin keskeisistä tehtävistä.

Kuvituskuva aurinkoisesta kerrostalomaisemasta, jossa nostokurki.

Suomessa on maan kokoon suhteutettuna varsin suuri määrä ulkomaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä. Suomeen on pysyvästi sijoitettu useita kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä. Lisäksi vuosittain ulkovaltojen tiedusteluorganisaatioiden työntekijöitä käy lyhyillä operatiivisilla tehtävillä Suomessa. Suomi kiinnostaa tiedustelullisesti eniten Venäjää ja Kiinaa. 

Vieraiden valtioiden tiedustelutoiminnan tavoitteena on erityisesti Suomen politiikan eri osa-alueiden ennakoiminen sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Suomi on kiinnostava myös huipputeknologiansa vuoksi. Vakoilijoita kiinnostavat erityisesti kehittyvät tieteenalat sekä uudet teknologiat. 

Perinteinen vakoilu ei ole menettänyt merkitystään

Saadakseen itselleen hyödyllistä tietoa tiedustelupalvelut hyödyntävät laaja-alaisesti erilaisia tiedonhankinnan keinoja ja menetelmiä, aina avoimien lähteiden seurannasta tietoverkkoihin murtautumiseen. 

Teknologian kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia salaisen tai luottamuksellisen tiedon hankkimiseen tietoverkoista ja laitteista. Perinteinen henkilötiedustelun menetelmin tapahtuva vakoilu ei silti ole menettänyt merkitystään. Tiedustelupalvelut pyrkivät värväämään avustajikseen sellaisia henkilöitä, joiden avulla ne pääsevät käsiksi haluamaansa tietoon.

Laiton tiedustelu on suunnitelmallista ja usein erittäin pitkäjänteistä. Ulkomaisen tiedustelun ja vaikuttamisen Suomelle aiheuttamassa uhkassa ei ole odotettavissa muutoksia, vaan se jatkuu laajamittaisena.

On todennäköistä, että suurvaltasuhteiden heikkeneminen, globaalien ja alueellisten epävarmuustekijöiden lisääntyminen ja jännitteiden kasvu maailmanpolitiikassa lisäävät itsevaltaisten valtioiden tarvetta salaiseen tiedonhankintaan ja vaikuttamiseen.

Suojelupoliisi pyrkii estämään kansallista turvallisuutta vaarantavat hankkeet ajoissa

Suojelupoliisin tehtävänä on estää ennalta salaisen tiedon päätyminen vieraiden valtioiden käsiin ja vaikuttaminen Suomen etuja vastaan. Suojelupoliisi seuraa ulkomaisten tiedustelupalveluiden toimintaa Suomessa ja paljastaa, puuttuu ja estää ulkomaiden vakoilua jatkuvasti. Suomen valtion tai liike-elämän kannalta vahingollinen toiminta pyritään keskeyttämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Suojelupoliisin asiantuntemusta tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, joissa valtionhallinnon tai yrityselämän edustaja epäilee joutuneensa tekemisiin vieraan valtion tiedustelupalvelun edustajan kanssa.