Vastatiedustelu torjuu vieraiden valtioiden laitonta tiedustelua

Vastatiedustelulla tarkoitetaan puolustautumista vieraiden valtioiden vakoilulta ja vaikuttamisyrityksiltä. Vastatiedustelu on yksi Suojelupoliisin keskeisistä tehtävistä.

Kuvituskuva aurinkoisesta kerrostalomaisemasta, jossa nostokurki.

Suomessa on maan kokoon suhteutettuna varsin suuri määrä ulkomaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä. Suomi kiinnostaa tiedustelullisesti eniten Venäjää ja Kiinaa. 

Vieraiden valtioiden tiedustelutoiminnan tavoitteena on erityisesti Suomen politiikan eri osa-alueiden ennakoiminen sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Suomi on kiinnostava myös huipputeknologiansa vuoksi. Vakoilijoita kiinnostavat erityisesti kehittyvät tieteenalat sekä uudet teknologiat. 

Perinteinen vakoilu ei ole menettänyt merkitystään

Saadakseen itselleen hyödyllistä tietoa tiedustelupalvelut hyödyntävät laaja-alaisesti erilaisia tiedonhankinnan keinoja ja menetelmiä, aina avoimien lähteiden seurannasta tietoverkkoihin murtautumiseen. 

Teknologian kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia salaisen tai luottamuksellisen tiedon hankkimiseen tietoverkoista ja laitteista. Perinteinen henkilötiedustelun menetelmin tapahtuva vakoilu ei silti ole menettänyt merkitystään. Tiedustelupalvelut pyrkivät värväämään avustajikseen sellaisia henkilöitä, joiden avulla ne pääsevät käsiksi haluamaansa tietoon.

Laiton tiedustelu on suunnitelmallista ja usein erittäin pitkäjänteistä. 

Suojelupoliisi pyrkii estämään kansallista turvallisuutta vaarantavat hankkeet ajoissa

Suojelupoliisi seuraa jatkuvasti ulkomaisten tiedustelupalveluiden toimintaa Suomessa. Suomen valtion tai liike-elämän kannalta vahingollinen toiminta pyritään keskeyttämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Suojelupoliisin asiantuntemusta tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, joissa valtionhallinnon tai yrityselämän edustaja epäilee joutuneensa tekemisiin vieraan valtion tiedustelupalvelun edustajan kanssa.