Årsboken 2023: Underrättelseverksamhet är en global tillväxtbransch

Både vår säkerhetsmiljö och vår verksamhetsmiljö har förändrats radikalt och permanent. Rysslands brutala angrepp på Ukraina och den allt hårdare kampen mellan stormakterna avspeglar en brytningstid i den globala maktstrukturen. Den regelbaserade världsordningen har gagnat Finlands intressen, men nu är den allvarligt hotad. De gamla reglerna håller på att vittra sönder samtidigt som inga nya regler ännu finns. I stället för öppet samarbete accentueras nu motsättningar och aggressiva åtgärder, spionage och fientlig påverkan i de mellanstatliga relationerna.

Grå betong hörna.