Årsboken 2022: Krigets geografiska närhet sätter sin prägel på Finlands nationella säkerhet

År 2022 var ett exceptionellt år, och detta fick starkt genomslag i de säkerhetsansvariga myndigheternas arbete. Rysslands aggressiva verksamhet är det största hotet mot Finlands nationella säkerhet nu och under de kommande åren. Därför är temat för denna årsbok Ryssland. Det skärpta säkerhetsläget accentuerar behovet av tillförlitlig information. Beslutsfattarna måste ha rätt ägesbild av Finlands säkerhet och hoten mot den. Skyddspolisen inhämtar, analyserar och rapporterar för vår statsledning sådan information som statsledningen annars inte får tag på. Underrättelseinformationen är viktig och unik.

Gröna järnvägsvagnar på järnvägsspårar.