Årsboken 2020: I en osäker värld finns efterfrågan på unik information

År 2020 var en händelserik fortsättning på 2010- talet, som hade fört med sig många omvälvningar i Finlands säkerhetsmiljö. Utöver coronapandemin framträdde också de mindre positiva sidorna med digitaliseringen allt tydligare. Extremismen antog nya, delvis synliga former i olika länder, även i Finland.

Illustration, Skyddspolisens årsbok 2020