Årsboken 2021: Förstklassig underrättelseinformation är av ytterst vikt för utrikes- och säkerhetspolitiska beslut

När säkerhetsläget blir spändare och diplomatiskt informationsutbyte får en mer begränsad roll, ökar behovet av information. I och med motsättningarna mellan västvärlden och Ryssland accentueras vikten av underrättelseinformation som stöder finländ­ska beslutsfattare i deras beslut. Skyddspolisens mål är att den information vi tar fram utgör en mycket väsentlig byggsten i Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattande. Samtidigt accentueras även Skyddspolisens traditionella roll i att avvärja främmande staters hemliga informationsinhämtning

Illustration, Skyddspolisens årsbok 2021