Översikt av den nationella säkerheten 2021

I översikt av den nationella säkerheten granskas fenomen som hör till Skyddspolisens verksamhetsområde och görs en bedömning av hur fenomenen utvecklas.

Illustration: brun lyftkrans siluett.

Underrättelseverksamhet och påverkan riktad mot Finland 

Med hjälp av långsiktig inhämtning av personbaserade underrättelser försöker underrättelsetjänster komma över tillförlitlig och proaktiv information om Finland som annars inte finns att tillgå. Exempelvis arbetet med viktiga politiska ståndpunkter och spetsteknik är föremål för aktivt intresse.

Cyberhot

Det största cyberhotet är statligt cyberspionage. Det förekommer kontinuerliga försök till cyberspionage i Finland, och dessa aktiviteter förväntas heller inte avta ens på lång sikt.

Terrorism

Det största terrorhotet i Finland orsakas av personer och smågrupper som stöder en högerextrem eller radikal islamistisk ideologi. En betydande del av verksamheten, såsom nätverksetableringen, sker på internet och i kommunikationsapplikationer.

Hot mot kritisk infrastruktur

Den kritiska infrastrukturen är ett långsiktigt föremål för utländsk underrättelseaktivitet i Finland. Också legitim verksamhet, såsom företagsförvärv och gemensamma projekt, kan ge diktatoriska stater tillgång till kritisk infrastruktur i Finland.

Produkter med dubbla användningsområden och massförstörelsevapen

Det förekommer försök att utnyttja Finland och finländska aktörer för anskaffning av massförstörelsevapen och deras komponenter. Finlands roll förblir sannolikt på kort sikt oförändrad i leveranskedjan för produkter med dubbla användningsområden.


I översikter av den nationella säkerheten granskas fenomen som hör till Skyddspolisens
verksamhetsområde och görs en bedömning av hur fenomenen utvecklas.