Översikt av den nationella säkerheten 2023

I översikt av den nationella säkerheten granskas fenomen som hör till Skyddspolisens verksamhetsområde och görs en bedömning av hur fenomenen utvecklas.

Helsingfors på natten.

Finland är föremål för underrättelseverksamhet och påverkan 

Det är särskilt Ryssland och Kina som samlar in underrättelseinformation om Finland och finländarna.

Den ryska underrättelsetjänsten är i första hand intresserad av västländernas säkerhetspolitik, i synnerhet frågor som gäller läget i Ukraina och stödet till landet och möjligheterna att kringgå sanktionerna.

Kinas underrättelseverksamhet inriktas bland annat på det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet och på högteknologi.

Hoten mot den nationella säkerheten förändras hela tiden

På grund av samhällets digitalisering och den teknologiska utvecklingen ändras också hoten mot den nationella säkerheten.

Samhällets kritiska tjänster blir allt mer beroende av rymdbaserad infrastruktur. De nya teknologiernas dubbla användningsområden, frågor kring exportövervakning och skyddet av inhemsk forskning och utveckling är aktuella teman.

Terrorhotet ligger kvar på nivå förhöjt

Hotet från terrorism ligger på nivå två på en fyrgradig skala, dvs. förhöjt. I Finland finns ca 350 personer som är föremål för terrorismbekämpning.

Hoten om attacker kommer mest sannolikt från enskilda personer eller små grupper som stöder högerextremistisk eller radikalislamistisk ideologi. Största delen av den till terrorism kopplade verksamheten i Finland är stödåtgärder, såsom insamling av pengar och spridning av ideologi över nätet


I översikter av den nationella säkerheten granskas fenomen som hör till Skyddspolisens
verksamhetsområde och görs en bedömning av hur fenomenen utvecklas.