Översikt av den nationella säkerheten 2022

I översikt av den nationella säkerheten granskas fenomen som hör till Skyddspolisens verksamhetsområde och görs en bedömning av hur fenomenen utvecklas.

Illustration en färgrik vägg.

Underrättelseverksamhet och påverkan 

Utländska underrättelsetjänster har till uppgift att inhämta sådan tillförlitlig och proaktiv information om Finland och finländare som inte kan fås med andra metoder. De utövar också statlig påverkan. Föremål för underrättelseverksamheten och påverkansarbetet är det allmänna åsiktsklimatet, det politiska beslutsfattandet och i synnerhet beredningen av detta samt högteknologisk forskning och produktutveckling. Den största risken för Finland i fråga om underrättelseverksamhet och statlig påverkan utgörs av Ryssland och Kina.

Det framtida Natomedlemskapet gör Finland till ett intressantare föremål för rysk underrättelseverksamhet och påverkan. Kinas underrättelseverksamhet mot Finland fortsätter aktivt både genom personbaserad underrättelseinhämtning och genom försök till cyberspionage.

I och med Rysslands anfallskrig och Finlands Natomedlemskapsprocess har hotet om underrättelseverksamhet och påverkan mot Finlands kritiska infrastruktur ökat såväl i den fysiska miljön som i cybermiljön. Det är dock inte sannolikt att infrastrukturen inom den närmaste framtiden utsätts för lamslående påverkan.

Terrorism

I Finland har det nationella terrorhotet legat kvar på nivå två på en fyrgradig skala, dvs. förhöjt hot. I Finland utgörs hotet om terrordåd huvudsakligen av enskilda personer som stöder en högerextrem eller radikalislamistisk ideologi eller å andra sidan av smågrupper med dold verksamhet. Det ryska anfallskriget i Ukraina har inte haft någon större inverkan på terrorhotet i Finland eller någon annanstans i västvärlden, men det har väckt intresse bland extremister.


I översikter av den nationella säkerheten granskas fenomen som hör till Skyddspolisens
verksamhetsområde och görs en bedömning av hur fenomenen utvecklas.