Finland är föremål för underrättelseverksamhet och påverkan

Det är särskilt Ryssland och Kina som samlar in underrättelseinformation om Finland och finländarna. Den ryska underrättelsetjänsten är i första hand intresserad av västländernas säkerhetspolitik, i synnerhet frågor som gäller läget i Ukraina och stödet till landet och möjligheterna att kringgå sanktionerna. Kinas underrättelseverksamhet inriktas bland annat på det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet och på högteknologi.

En vit bil på gatan.

Ryssland flyttar fokus för sin underrättelseinhämtning till cybermiljön

Det spända säkerhetsläget i Europa som orsakats av Rysslands anfallskrig påverkar inriktningen av Rysslands underrättelseverksamhet. Aktuella fokusområden är de konkreta följderna av Finlands Nato-medlemskap, det materiella stödet till Ukraina och sätt att via Finland kringgå sanktionerna.

Förutsättningarna för Rysslands personbaserade underrättelseverksamhet i Finland har försämrats i och med Rysslands anfall på Ukraina och genom utvisningen av diplomater. Ryssland blir med stor sannolikhet tvunget att flytta fokus för sin underrättelseverksamhet till cybermiljön.

Ett centralt mål för den påverkan som Ryssland bedriver är att försvaga Natos och EU:s enighet och minska västländernas stöd till Ukraina. Finlands medlemskap i Nato, kriget som fortsätter i Ukraina, de allt djupare motsättningarna mellan västländerna och Ryssland och de ökande sanktionerna kommer sannolikt att öka Rysslands motåtgärder mot Finland. Dock är det just Nato-medlemskapet som skyddar oss mot de våldsammaste formerna av påverkan.

Ryssland förvränger fakta i sin informationspåverkan

Ryssland använder målinriktat nätplattformar för informationspåverkan riktad mot västländerna. Ryssland utnyttjar verkliga nyheter och fakta men ändrar deras ton, detaljer eller inramning så att nyheten verkar stöda Ryssland. Nyheterna följer respektive mediums kommunikationskultur och är inte alltid lätta att identifiera som propaganda. Ryssland använder också överbelastningsattacker som ett medel för sin informationspåverkan.

Exportrestriktionerna som ålagts Kina och den interna situationen i landet ökar behovet av underrättelseinhämtning

Kina bedriver personbaserad underrättelseverksamhet och cyberspionage mot Finland. Syftet med Kinas cyberspionage är att skaffa information om de utrikespolitiska synsätten i andra stater och om högteknologisk produktutveckling. Exempelvis de exportrestriktioner gällande halvledare och tillverkningsteknologi för sådana som USA åsatt Kina ökar landets behov att skaffa information genom cyberspionage.

Kina framhåller att det är varje medborgares skyldighet att värna om den nationella säkerheten. Detta i samband med lagändringarna i Kina gör det troligen ännu svårare att fungera i landet för många utlänningar, såsom diplomater, journalister och forskare och kommer sannolikt att öka övervakningen av personer med kinesisk bakgrund som är bosatta i Finland.


Begrepp som beskriver sannolikhet

Mycket osannolikt 5% 
Osannolikt 20%
Sannolikt 75%
Mycket sannolikt 90%

Begrepp för att ange tid i rapporten

Den närmaste framtiden 0–6 månader 
Kort sikt 6 månader–2 år 
Medellång sikt 2–5 år 
Lång sikt mer än 5 år