Ge respons om webbplatsens tillgänglighet

Fält markerade med asterix * är obligatoriska.

Ange adressen (url) till den sida på vilken du upptäckte något som inverkar på tillgängligheten, eller skriv fritt formulerad text:

Skriv ett meddelande

Om du vill att vi kontaktar dig, lämna dina kontaktuppgifter här.

Eftersom denna blanketts informationssäkerhet inte är säkerställd ska du inte ange i responsen exempelvis personbeteckningar, bankkontonummer eller annan känslig information. Det elektroniska meddelandet sänds till myndigheten på avsändarens ansvar (8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13).