Hoppa till innehåll

Skyddspolisens strategi siktar på bättre informationsinhämtning, verksamhetskultur och samarbete

Utgivningsdatum 15.10.2021 10.11
Pressmeddelande
Strategi som bild.

Målet med Skyddspolisens nya strategi är att Skyddspolisen ska bli allt bättre på att inhämta information och en allt bättre arbetsplats och samarbetspartner.

Skyddspolisen (Skypo) har offentliggjort sin nya strategi. Under de kommande åren vill Skypo vara allt bättre på informationsinhämtning för att kunna erbjuda beslutsfattarna bästa möjliga underrättelseinformation. Skypo har genomgått en stor förändring under de senaste åren och vill nu också vara en allt bättre arbetsplats för sina anställda. Särskild uppmärksamhet kommer därför att ägnas bland annat åt att utveckla personalens kompetens och åt ledningsstrukturen.
 
"Vår nya vision sporrar oss att ta fram information som är nödvändig när säkerhetshot ska reduceras och utrikes- och säkerhetspolitiska beslut ska fattas. Vi erbjuder beslutsfattare och andra myndigheter information som de annars inte får tag på", säger Antti Pelttari, chef för Skyddspolisen.

Enligt responsen från Skyddspolisens intressentgrupper är den information som Skyddspolisen producerar högklassig och tillförlitlig, men samarbetet får gärna ha större inslag av växelverkan. 

"Vi tar responsen från våra kunder och intressentgrupper på allvar, och i fortsättningen lyssnar vi allt mer på våra partners informationsbehov. Samarbetet ska alltid vara till nytta för båda parterna", konstaterar Pelttari.

Skyddspolisens värden är fortsatt de traditionella, dvs. laglighet, pålitlighet och kvalitet.

Närmare upplysningar

Skyddspolisens kommunikation, tfn 050-402 69 81, [email protected]