Hoppa till innehåll

Jonna Turunen och Teemu Turunen blir biträdande chefer vid Skyddspolisen

Utgivningsdatum 7.6.2021 13.12
Pressmeddelande
Suojelupoliisin rakennus Ratakadulla

Jonna Turunen och Teemu Turunen har utnämnts till biträdande chefer vid Skyddspolisen för fem år. Jonna Turunen övergår till uppgiften från polisinrättningen i Helsingfors och Teemu Turunen från utrikesministeriet.

Chefen för skyddspolisen Antti Pelttari har utnämnt vicehäradshövding Jonna Turunen och juris magister Teemu Turunen till biträdande chefer vid Skyddspolisen för fem år. Jonna Turunen tillträder den 1 juli och Teemu Turunen den 1 augusti.

Apulaispäällikkö Jonna Turunen Jonna Turunen övergår till uppgiften från polisinrättningen i Helsingfors, där hon är chef för brottsutredningsenheten. Hon har tidigare arbetat med olika krävande uppgifter inom polisen, bland annat som chef för funktionen för utredning av allvarliga brott mot personer, som undersökningsledare för utredning av allvarliga hotfrågor och vålds- och sexualbrott, med laglighetsövervakning och som polisens Europol-sambandsman.

Teemu Turunen övergår till Skyddspolisen från utrikesministeriet, där han för närvarande leder Centret för fredsmedling. Ambassadör Turunen har en lång karriär som diplomat. Före sin nuvarande uppgift har han arbetat vid flera finska beskickningar ute i världen och lett utrikesministeriets konsulära enhet.  Apulaispäällikkö Teemu Turunen  

Tjänsterna som biträdande chef vid Skyddspolisen ledigförklarades när Olli Kolstela gick i pension och Seppo Ruotsalainen blev tjänstledig. Skyddspolisen har i dagsläget det tre biträdande chefer. En av uppgifterna är knuten till ledning av omstruktureringen inom Skyddspolisen. När omstruktureringen nu väl är genomförd återgår Skyddspolisen till en modell med två biträdande chefer.

 

 

Närmare upplysningar

Skyddspolisens kommunikation, tfn 050-402 69 81, [email protected]