Hoppa till innehåll

Utländska underrättelsetjänster visar större intresse för Finlands kritiska infrastruktur

Utgivningsdatum 5.12.2019 9.00 | Publicerad på svenska 13.10.2020 kl. 16.00
Pressmeddelande

Utländska underrättelseaktörers intresse för investeringar i Finlands kritiska infrastruktur och inom andra strategiska områden har ökat de senaste åren. Detta framgår av Skyddspolisens översikt av den nationella säkerheten, som offentliggjordes den 5. december 2019.

Det finns flera tiotal anställda inom utländska underrättelsetjänster med permanent placering i vårt land. Dessutom utför uppskattningsvis lika många anställda inom främmande makters underrättelseorganisationer årligen kortvariga operativa uppgifter i Finland. Vårt land är särskilt intressant för Rysslands och Kinas underrättelsetjänster.

De utländska underrättelsetjänsternas verksamhet i Finland är långsiktig och systematisk.

Det varierar självfallet vad som är aktuellt ur underrättelsesynpunkt, men att förutse den politik som Finland kommer att driva och att påverka de politiska besluten hör till de viktigaste målen för verksamheten.

"Vissa teman följs av underrättelsetjänsterna kontinuerligt. Utöver dem har bland annat Finlands agerande som EU-ordförandeland, vår ställning inom EU:s sanktionspolitik, den nationella innovationsverksamheten och högteknologiprodukter varit föremål för särskilt intresse den senaste tiden", säger Antti Pelttari, chefen för Skyddspolisen.

Finland utsätts hela tiden för personbaserad underrättelseinhämtning, men utöver den också för cyberoperationer. Syftet är att spionera på staten eller att kartlägga och påverka den tekniska miljön. Det är inte bara den offentliga förvaltningen som varit föremål för detta; också nyckeluppgifter om företagens produktutveckling och enskilda personers konfidentiella kommunikation har utsatts.

Den nationella säkerheten är hotad om en stat som aktivt bedriver cyberspionage eller cyberpåverkan får kontroll över kritisk infrastruktur. Och hotet finns redan innan den spionerande staten beslutar att utöva sin makt.

"Det är viktigt med framförhållning på denna punkt när man planerar projekt som gäller kritisk infrastruktur, såsom investeringar i 5G-nätet", säger Pelttari.

I översikten av den nationella säkerheten behandlas också situationen i fråga om terrorism och hybridpåverkan.