Hoppa till innehåll

Skyddspolisens nya kontorshus börjar byggas i Gardesstaden

Utgivningsdatum 15.2.2022 11.48
Nyhet
Skyydspolisens nya kontorshus.

Helsingfors stad har beviljat bygglov för Skyddspolisens nya kontorshus. 

Skyddspolisens nya kontorshus byggs på adressen Fabiansgatan 2 i det så kallade Gardeskvarteret. Byggarbetena börjar med att de gamla husen på tomten rivs. Det nya kontorshuset ska enligt planerna vara färdigt i slutet av år 2024, och Skyddspolisen kan flytta in i de nya lokalerna i början av 2025.

"Det är utmärkt att byggarbetet på det nya kontorshuset kommer igång nu när bygglovet är klart. Vi väntar redan ivrigt på att få jobba tillsammans under samma tak. Nu känns det mera konkret", säger Skyddspolisens chef Antti Pelttari förnöjt.

De nya lokaliteterna stöder Skyddspolisens arbete som säkerhets- och underrättelsetjänst, och i planeringen av huset har Skyddspolisens behov av säkerhet och funktionalitet beaktats. Huset är också planerat så att det är effektivt och lätt att modifiera och kan tjäna sitt ändamål så länge som möjligt.

Kontorshusets byggherre är Senatsfastigheter och huvudentreprenör är SRV.

Närmare upplysningar

Skyddspolisens kommunikation, tfn 050 402 6981, [email protected]