Hoppa till innehåll

Skyddspolisen utlyser två tjänster som biträdande chef

Utgivningsdatum 26.2.2021 10.27 | Publicerad på svenska 1.3.2021 kl. 9.58
Nyhet
Kuvituskuvassa ihmisiä neuvottelupöydän ääressä.

Två tjänster som biträdande chef har ledigförklarats vid Skyddspolisen. Ansökningstiden utgår den 11 mars 2021 och tjänsterna avses tillsättas från den 1 juli 2021.

Vid Skyddspolisen kan två tjänster som biträdande chef nu sökas. Arbetsfördelningen mellan de biträdande cheferna är inte ännu beslutad utan avgörs under ansökningsprocessens gång. För närvarande finns det tre biträdande chefer vid Skyddspolisen, ett av uppdragen har varit knutet till ledning av omstruktureringen inom Skyddspolisen. När omstruktureringen är genomförd återgår man till modellen med två biträdande chefer.

De biträdande cheferna leder Skyddspolisens verksamhet i samverkan med Skyddspolisens chef Antti Pelttari. De ansvarar för de allmänna verksamhetsförutsättningarna och utvecklingsprojekten inom sina ansvarsområden och dels också för internationellt samarbete, samarbete med intressenter och kommunikation. Skyddspolisens chef utser de biträdande cheferna för en tid av fem år.

Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst som är underställd inrikesministeriet. Den har till uppgift att samla in underrättelseinformation till stöd för beslutsfattandet, bekämpa terrorism, förebygga spionage och göra säkerhetsutredningar av personer som väljs till poster av betydelse för den nationella säkerheten.