Hoppa till innehåll

Skyddspolisen tar fram en ny strategi

Utgivningsdatum 19.4.2021 12.30
Nyhet
.

Strategin anger de målsättningar och värden som styr Skyddspolisens arbete under de kommande åren. Avsikten är att strategin ska bli klar i höst.

Skyddspolisen (Skypo) har inlett arbetet med att ta fram en ny strategi. Strategin anger de målsättningar och värden som styr Skyddspolisens arbete med att skydda vårt samhälle under de kommande åren. Skypo utför strategiarbetet internt, men vill under förberedelserna också höra intressentgruppernas synpunkter på Skypo. Avsikten är att strategin ska bli klar i höst.
 
”Vår tidigare strategi är i huvudsak genomförd, och nu vill vi ställa upp nya ambitiösa mål för oss. Skyddspolisen har för avsikt att i framtiden vara en allt bättre säkerhets- och underrättelsetjänst för Finland och en allt bättre arbetsplats för sina anställda”, säger Antti Pelttari, chef för Skyddspolisen.

Under de senaste åren har Skyddspolisen genomgått stora förändringar. De nya underrättelselagarna från 2019 gav Skyddspolisen nya uppgifter, men också bättre verktyg för att fullgöra uppgifterna. De kapaciteter som de nya underrättelsebefogenheterna förutsätter håller fortfarande på att byggas upp. Myndigheten fortsätter också med arbetet att utveckla sin roll som säkerhetstjänst.