Hoppa till innehåll

Säkerhetsutredningarna nådde ett rekordantal år 2020

Utgivningsdatum 14.1.2021 9.28
Nyhet
Kuvituskuva: turvallisuusselvityshaastattelussa haastattelija ja haastateltava.

Skyddspolisen gjorde i fjol mer än 88 000 säkerhetsutredningar. Den genomsnittliga handläggningstiden förkortades betydligt i och med ökad digitalisering, både när det gäller att lämna in ansökan och i fråga om själva utredningsprocessen.

Skyddspolisen gjorde mer än 88 000 säkerhetsutredningar 2020. Det är fler än någonsin tidigare. Av dessa var mer än 40 000 begränsade säkerhetsutredningar och mer än 31 000 normala säkerhetsutredningar. Antalet omfattande säkerhetsutredningar uppgick till omkring 570. Dessutom var 16 000 ansökningar sådana att de gick att ansluta direkt till en tidigare och fortfarande gällande utredning om samma person.

Handläggningstiderna blev betydligt kortare

Enligt Skyddspolisens servicelöfte ska säkerhetsutredningarna göras på 25 vardagar. År 2020 var handläggningstiderna för begränsade och normala utredningar 14 vardagar, dvs. betydligt bättre än målsättningen. De kortare handläggningstiderna berodde på satsningarna på digitalisering. Registret över säkerhetsutredningar gör det möjligt att ansluta en ny ansökan till en tidigare utredning som fortfarande gäller, och i sådana fall kan handläggningen förkortas till en bråkdel av den tid som tidigare krävdes. Dessutom blev handläggningstiderna snabbare när alla kunder övergick till att använda Skyddspolisens e-tjänst.

Andelen manuellt arbete ska enligt avsikt minska ytterligare, säger Ilkka Hanski, chef för Skyddspolisens säkerhetsutredningsenhet.

"Vi kommer att kunna direktansluta tre nya register , vilket innebär att den som gör en säkerhetsutredning kan kontrollera uppgifterna i de registren med en enda sökning. Bötesregistret, straffregistret och utsökningsregistret kommer att direktanslutas under 2021."

Corona ledde till färre säkerhetsutredningar inom luftfarten

Coronans effekter märktes också i fråga om säkerhetsutredningarna. De luftfartsrelaterade ansökningarna uppgick bara till en tiondel av antalet ansökningar under ett normalår. Även antalet säkerhetsutredningar för rekrytering inom den privata sektorn började minska mot slutet av året.