Hoppa till innehåll

Pelttari fortsätter som chef för Skyddspolisen

Utgivningsdatum 28.1.2021 13.49
Nyhet
Antti Pelttari

Antti Pelttari utsågs till chef för Skyddspolisen för tiden 1.3.2021–28.2.2026. Han fortsätter den planenligt fortskridande transformationen av Skyddspolisen till en säkerhets- och underrättelsetjänst.

Statsrådet utsåg idag den 28 januari 2021 juris kandidat Antti Pelttari att fortsätta som chef för Skyddspolisen under nästa femårsperiod, dvs. till den 28 februari 2026. Pelttari har lett Skyddspolisen sedan år 2011.

"I vår osäkra och snabbt föränderliga värld behövs den unika information som Skyddspolisen samlar in, analyserar och rapporterar till sina kunder, framför allt till statsledningen, till stöd för beslutsfattandet. Skyddspolisens roll för upprätthållandet av den nationella säkerheten anser jag blir allt viktigare. Jag vill tillsammans med de Skypoanställda fortsätta reformera Skyddspolisen till en modern säkerhets- och underrättelsetjänst", säger Pelttari.

Statsrådet motiverade omvalet av Pelttari bland annat med hans erfarenhet av ledarskap inom inrikesministeriets förvaltningsområde och hans omfattande meriter när det gällt att genomföra Skyddspolisens utvecklingsprojekt.

Inom Skyddspolisen pågår en transformation från polisorganisation till säkerhets- och underrättelsetjänst. Skyddspolisen får som enda myndighet i Finland använda metoder för civil underrättelseinhämtning för att avvärja allvarliga hot mot den nationella säkerheten, såsom terrorism och utländska staters spionage.