Hoppa till innehåll

Antalet säkerhetsutredningar ökade ytterligare 2021

Utgivningsdatum 21.1.2022 13.40
Nyhet
Kuvituskuvassa katunäkymä Helsingistä

Antalet säkerhetsutredningar som Skyddspolisen gjorde överskred i fjol för första gången gränsen på 90 000 utredningar. Trots det ökade antalet lyckades Skyddspolisen väl med att hålla sitt servicelöfte, och den genomsnittliga handläggningstiden låg hela året på cirka 12 vardagar.

År 2021 gjorde Skyddspolisen för första gången mer än 90 000 säkerhetsutredningar. Av dessa var omkring 35 500 begränsade säkerhetsutredningar, medan antalet normala säkerhetsutredningar låg på cirka 36 700. Antalet omfattande säkerhetsutredningar var omkring 410. Dessutom var 17 700 ansökningar sådana att de gick att ansluta direkt till en tidigare och fortfarande gällande utredning om samma person. Antalet begränsade och omfattande utredningar minskade något, så ökningen berodde på att antalet normala utredningar och anslutna utredningar var större.

Enligt Skyddspolisens servicelöfte ska säkerhetsutredningarna göras på 25 vardagar. År 2021 var den genomsnittliga handläggningstiden trots det ökade antalet endast 12 vardagar, dvs. betydligt bättre än målsättningen. 

Fokus på bättre samspel efter kundernas önskemål

Skyddspolisen tog i höstas reda på hur dess säkerhetsutredningskunder såg på dess service. Kunderna är mycket nöjda med utredningarnas kvalitet och på hur smidig processen är. Det finns mest att utveckla i växelverkan med kunderna. 

”I år ska vi i synnerhet förbättra vår kundkommunikation och växelverkan. Också Skyddspolisens nya strategi betonar samspelet med våra partner. Samarbetet ska alltid vara till nytta för båda parterna. Jag är glad över att säkerhetsutredningskunderna utifrån den respons vi fått anser att utredningar är nyttiga och viktiga", säger Ilkka Hanski, chef för säkerhetsutredningsenheten.

Arbetet med att digitalisera säkerhetsutredningsförfarandet fortsätter. Avsikten är exempelvis att år 2022 ytterligare förkorta handläggningstiden för begränsade utredningar när det görs tekniska uppdateringar i systemet.

”Vi fick av kunderna många konkreta utvecklingsförslag för våra e-tjänster. Dessa önskemål är värdefulla när vi fortsätter att förbättra systemet.”
 
Närmare upplysningar

Skyddspolisens kommunikation, tfn 050 402 6981, [email protected]