Ge respons om webbplatsen

Om du vill ge respons om sidornas tillgänglighet, fyll i den separata responsblanketten om tillgänglighet.

Fält markerade med asterix * är obligatoriska.

Ange vad din respons gäller

Skriv meddelandet

Om du vill att vi kontaktar dig, lämna dina kontaktuppgifter här.

Eftersom denna blanketts informationssäkerhet inte är säkerställd ska du inte ange i responsen exempelvis personbeteckningar, bankkontonummer eller annan känslig information. Det elektroniska meddelandet sänds till myndigheten på avsändarens ansvar (8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13).