Hyppää sisältöön

Turvallisuusselvitysten määrän ennakoidaan kasvavan tänä vuonna

Julkaisuajankohta 26.1.2024 10.47
Uutinen

Turvallisuusselvityksissä on kiinnitetty erityistä huomiota kriittisen infrastruktuurin organisaatioihin. Ulkomaasidonnaisuuksien selvittäminen osana turvallisuusselvityksiä on kasvanut viime vuosina.

Suojelupoliisi teki 96 400 turvallisuusselvitystä vuonna 2023. Selvitysten määrä pysyi tasaisena verrattuna vuoteen 2022 jolloin turvallisuusselvityksiä tehtiin noin 97 000. 

Pitkällä aikavälillä turvallisuusselvitysten määrä on noussut. Esimerkiksi vielä vuonna 2020 turvallisuusselvityksiä tehtiin hieman yli 88 300. Suojelupoliisi ennakoi, että vuonna 2024 turvallisuusselvitysten määrä nousee ensimmäistä kertaa yli sadan tuhannen. 

”Turvallisuusselvitysprosessien kehittäminen sekä resursointi mahdollistavat sen, että voimme vastaanottaa enemmän hakemuksia”, sanoo asiakkuuspäällikkö Hannu Vahokoski Suojelupoliisin turvallisuusselvitysosastolta. 

Kriittisen infrastruktuurin organisaatioiden selvityksiin on kiinnitetty erityistä huomioita

Turvallisuusselvityksissä on kiinnitetty erityistä huomiota kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Esimerkiksi ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisiä laadittiin aiempaa enemmän. Keskeinen syy on Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan seurauksena muuttunut turvallisuusympäristö. 

”Myös kriittisen infrastruktuurin toimijat ovat hakeneet selvityksiä aiempaa aktiivisemmin”, Vahokoski kuvailee.

Suomalaiset viranomaiset varautuvat myös CER-direktiivinen voimaantuloon vuonna 2024. Direktiivin tarkoitus on parantaa kriittisten palveluiden häiriönsietokykyä. Direktiivi velvoittaa kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvia yrityksiä turvallisuusjärjestelyihin, joista yksi merkittävin ovat turvallisuusselvitykset.  

Suomen kriittisestä infrastruktuurista suuri osa on yritysten omistuksessa tai ylläpidossa. Niiden merkitys yhteiskunnan häiriöttömälle toiminnalle on keskeinen turvallisuusselvitykset ovat yrityksille tärkeä suojautumisen työväline. 

Selvityksille kannattaa varata aikaa

Turvallisuusselvityksen laajuus riippuu tehtävästä, johon selvityksen kohteena oleva ihminen on hakeutunut. Perusmuotoisia turvallisuusselvityksiä tehdään määrällisesti eniten. Viime vuonna perusmuotoisia selvityksiä tehtiin hieman alle 40 900. Suppeita turvallisuusselvityksiä tehtiin noin 35 000. Laajojen turvallisuusselvitysten määrä oli noin 550. 

Suojelupoliisin tavoitteena on, että 90 prosenttia selvityksistä valmistuu kahden kuukauden kuluessa. Selvitys voi valmistua myös lyhyemmässä ajassa, mutta työnantajien kannattaa aina varata selvityksen tekemiselle riittävästi aikaa.