Suojelupoliisin vuosi 2017: kyberhyökkäykset arkipäivää myös Suomessa

21.3.2018 9.00
Tiedote

Suomalaisyritykset kiinnostavat ulkomaista tiedustelua. Suojelupoliisin tietoon tuli vuonna 2017 useita tapauksia, joissa suomalaisyritykseen kohdistuneen kyberhyökkäyksen takana oli valtiollinen taho.

Vieraat valtiot haluavat varastaa tietoverkoista tietoa muun muassa Suomen kriittisestä infrastruktuurista ja suomalaisesta tuotekehityksestä. Tiedot ilmenevät Suojelupoliisin vuoden 2017 vuosikirjasta, joka julkaistaan tänään keskiviikkona.

"Kybervakoilu on vakava uhka suomalaiselle tietopääomalle. Jos tuotekehitystiedot varastetaan toiseen maahan, yritys voi menettää koko tulevaisuutensa", sanoo Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Uhkien torjuminen on aiempaa vaikeampaa, koska yritykset ulkoistavat tiedon hallinnointia. Myös viranomaisten kyvyssä torjua kyberhyökkäyksiä on puutteita.

"Meillä ei ole pääsyä verkkoihin, joten kykymme tunnistaa kybervakoilua on täysin riittämätön. Tiedustelulainsäädäntö toisi tähän parannuksen", Pelttari sanoo.

Perinteinen vakoilu edelleen aktiivista

Kybervakoilun lisäksi perinteinen vakoilu jatkui aktiivisena. Vieraiden valtojen tiedustelupalvelut pyrkivät värväämään suomalaisia toimittamaan heille tietoja, jotka eivät ole julkisesti saatavilla. Erityisesti Venäjän tiedusteluorganisaatiot ovat Suomessa aktiivisia.

Ulkomaista tiedustelua kiinnostaa edelleen etenkin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Vuonna 2017 kiinnostuksen kohteita olivat myös valmisteilla oleva tiedustelulainsäädäntö, kyberturvallisuusrakenteet ja suojautuminen informaatiovaikuttamiselta.

Turvallisuusselvitysten määrä kasvussa

Suojelupoliisi teki vuonna 2017 yhteensä yli 61 000 turvallisuusselvitystä. Nopeasti muuttuvan turvallisuusympäristön takia Suojelupoliisin asiakkaaksi tulee koko ajan uusia yhteisöjä ja yrityksiä, joilla on tarve teettää turvallisuusselvityksiä. Eniten turvallisuusselvityksiä tehdään valtiolle.

Turvallisuusselvityksissä löytyy huomautettavaa harvoin. Vain kahdessa prosentissa selvityksistä nousee esiin tietoja, jotka ilmoitetaan työnantajalle. Suojelupoliisi ei koskaan ota kantaa rekrytointiin, vaan päätöksen tekee aina työnantaja.

Luottamus Suojelupoliisiin ennätyskorkealla

Suojelupoliisi tekee vuosittain kyselytutkimuksen kansalaisten käsityksestä Suojelupoliisin toiminnasta. Nyt 89 prosenttia kertoi luottavansa Suojelupoliisiin paljon tai melko paljon, mikä on korkein tulos sinä aikana, kun tutkimuksia on tehty.

Lisätietoja