Hyppää sisältöön

Suojelupoliisin toimivaltuudet uudistuvat

31.5.2019 9.00
Tiedote

Uudet tiedustelulait tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2019.

Suojelupoliisin toiminta uudistuu uusien toimivaltuuksien myötä merkittävästi. Uudistus tähtää siihen, että Suojelupoliisi pystyy entistä paremmin paljastamaan ja estämään kansallista turvallisuutta uhkaavia hankkeita ja antamaan valtionjohdolle aiempaa laadukkaampaa tietoa aiempaa nopeammin.

Kun lait astuvat voimaan, Suojelupoliisille tulee mahdollisuus tietoliikennetiedusteluun ja uudenlaisiin tiedustelumenetelmiin Suomessa ja ulkomailla. Uusia toimivaltuuksia otetaan käyttöön heti lain tullessa voimaan, mutta täyden toimintakyvyn luominen tulee viemään aikansa.

Suojelupoliisia kehitetään henkilöstöä kouluttamalla ja uusien osaajien rekrytoinneilla. Lisäksi organisaatiota ja toimintatapoja uudistetaan.

Suojelupoliisi jakautuu uudessa organisaatiossa yhdeksään yksikköön, joista täysin uusia yksiköitä ovat esikunta, tiedustelu sekä digitaaliset palvelut. Muut yksiköt ovat sisäiset palvelut, terrorismintorjunta, vastatiedustelu, alue, turvallisuusselvitykset ja tiedonhankinta.

Uusien lakien myötä myös Suojelupoliisin valvonta uudistuu. Uusi tiedusteluvalvontavaltuutettu alkaa valvoa Suojelupoliisin toimintaa. Samalla myös Suojelupoliisin omaa sisäistä laillisuusvalvontaa vahvistetaan. Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta puolestaan aloittaa parlamentaarisen valvonnan. Lisäksi Supoa valvoo sisäministeriö.