Hyppää sisältöön

Kolumni: Kontekstin tärkeys

Julkaisuajankohta 22.2.2021 13.00
Kolumni
Kolumnisarjan tunnuskuva, jossa teksti Askeleen edellä.

Analyytikon ammattitaitoon kuuluu kyky asettaa tieto oikeaan kontekstiin.

Tiedustelun tuottama tieto on usein sirpaleista ja saattaa käsitellä hyvinkin spesifiä kysymystä. Tällaisissa tilanteissa yksi analyysin keskeisiä tehtäviä on kontekstin luominen – miten saatuun ja raportoituun tietoon pitää suhtautua?

Esimerkiksi ”valtio X on lisännyt 50 M€ tiedustelubudjettiinsa” saa hyvin erilaisen merkityksen sen mukaan, onko kokonaisbudjetti ollut aiemmin 10M€ vai 20 mrd. €. Samalla tavalla tieto siitä, että ”jännitteet X:n ja Y:n rajalla ovat kiristyneet ja paikalliset yhteenotot ovat todennäköisiä” saa merkityksensä siitä, ovatko paikalliset selkkaukset kerran kuukaudessa vai kerran vuosisadassa tapahtuva ilmiö.

Pelkän tiedon välittäminen ei vielä täytä tiedustelun tehtävää – vasta sen arvioiminen ja asettaminen kontekstiin tuo asiakkaalle riittävän paketin, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Osa analyytikon ammattitaitoa on piirtää kysymyksille relevantti konteksti.


Pekka Hiltunen

Tiedusteluanalyysissä on usein kyse oikeanlaisten kysymysten esittämisestä ja analyysin koostamisesta pienistä tiedonmuruista. Supon analyysipäällikkö Pekka Hiltunen raottaa kolumneissaan, mitä tiedusteluanalyysillä tarkoitetaan ja kenelle sitä tuotetaan. Toisinaan Hiltunen kertoo, miltä ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset kysymykset näyttävät analyytikon silmin.