Hyppää sisältöön

Kolumni: Aikajanaa vasemmalle

Julkaisuajankohta 11.6.2021 8.46
Kolumni
Pekka Hiltunen

Aikajanalla vasemmalle siirtyminen tarkoittaa tapahtumien edelle pääsemistä. Se on mahdollisuus muuttaa kehityksen suuntaa ennen kuin kielteinen asia tapahtuu.

Omassa kielenkäytössäni toistuu sangen usein lause ”miten tässä päästään aikajanaa vasemmalle?".

Tiedustelun maailmassa on varsin tyypillistä kuvata kehityskulut aikajanana, jossa aika juoksee vasemmalta oikealle. Tälle aikajanalle sijoitetaan erilaisia tapahtumia, jotka voivat päättyä esimerkiksi terrori-iskuun tai muuhun ikävään kehityskulkuun.

Aikajanalla voidaan hahmottaa käännekohtia, toimijoita sekä kokonaisuuksia. Aikajanalla vasemmalle siirtyminen tarkoittaa tapahtumien edelle pääsemistä – mahdollisuutta muuttaa kehityksen suuntaa joko omalla toiminnalla, päätöksillä tai muulla tavalla, ennen kuin negatiivinen tapahtumakulku toteutuu.

Käytännössä siis aikajanalla vasemmalle siirtyminen tuo aikaa ja mahdollisuuden puuttumiseen tai vaikutusten lieventämiseen. Käytännössä se, missä vaiheessa tapahtumiin puututaan voi tarkoittaa eroa ennalta estämisen ja pysäyttämisen välillä.

Toiminnan pysäyttäminen saattaa vaikkapa terrori-iskussa tarkoittaa viranomaisen voimankäyttöä alkaneen iskun pysäyttämiseksi, ennalta estäminen saattaa olla parhaimmillaan matalan kynnyksen keskustelu.

Kyseessä on periaate ja pyrkimys, jonka onnistumisella tai epäonnistumisella on hyvin konkreettisia seurauksia.  Tiedustelun yksi tehtävistä on tuoda aikaa toimia, harkita ja päättää - oli kyse sitten pitkän aikavälin strategisista kehityskuluista ja valtiojohdon päätöksenteosta, tai konkreettisten ja akuuttien uhkien torjunnasta.

Jokainen askel aikajanaa vasemmalle tuo mukanaan mahdollisuuksia – mitä varhaisemmassa vaiheessa kehityskulkuun päästään kiinni, sitä enemmän vaihtoehtoja on todennäköisesti käytettävissä.


Pekka Hiltunen.

Tiedusteluanalyysissä on usein kyse oikeanlaisten kysymysten esittämisestä ja analyysin koostamisesta pienistä tiedonmuruista. Supon analyysipäällikkö Pekka Hiltunen raottaa kolumneissaan, mitä tiedusteluanalyysillä tarkoitetaan ja kenelle sitä tuotetaan. Toisinaan Hiltunen kertoo, miltä ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset kysymykset näyttävät analyytikon silmin.