Turvallisuusselvitys vaatii suostumuksen

Turvallisuusselvityksen tekeminen vaatii aina suostumuksesi. Sinusta ei koskaan tehdä turvallisuusselvitystä tietämättäsi.

Sinusta voidaan tehdä henkilöturvallisuusselvitys esimerkiksi rekrytoinnin yhteydessä vain silloin, kun lakiin kirjatut edellytykset täyttyvät. Turvallisuusselvityksen tekemisestä ilmoitetaan työnhakijalle etukäteen esimerkiksi tehtävän hakuilmoituksessa.

Voit antaa suostumuksesi sähköisessä asiointipalvelussa tai allekirjoittamalla turvallisuusselvityslomakkeen. Työnantajasi tai rekrytoiva työnantaja antaa sinulle tähän ohjeet.

Laki rajaa selvityksessä käytettävän tiedonhankinnan

Suojelupoliisi voi kerätä turvallisuusselvitystä varten tietoa neljällä tavalla:

  • pyytämällä sinua täyttämään turvallisuusselvityslomakkeet
  • hakemalla tietoa rekistereistä (esimerkiksi väestörekisteri, rikosrekisteri)
  • pyytämällä tietojasi esimerkiksi muilta suomalaisilta ja ulkomaisilta viranomaisilta sekä pankeilta ja muilta luotto- ja rahoituslaitoksilta
  • haastattelemalla sinua

Esimerkiksi puhelintasi ei koskaan kuunnella eikä tietoliikennettäsi seurata. Ne eivät ole sallittuja tiedonhankintakeinoja turvallisuusselvityksessä.

Suojelupoliisi harkitsee tapauskohtaisesti löydettyjen tietojen ilmoittamisen

Jos turvallisuusselvityksesi yhteydessä selviää, että olet syyllistynyt rikokseen tai sinua epäillään rikoksesta, Suojelupoliisi harkitsee aina tapauskohtaisesti asian ilmoittamista työnantajalle. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa se, minkä ikäinen olet ollut rikoksen tehdessäsi ja kuinka kauan rikoksesta on kulunut aikaa. Myös rikoksen merkitystä juuri hakemaasi tehtävää ajatellen punnitaan.

Sama tapauskohtainen harkinta tehdään, jos turvallisuusselvityksessä löytyy muuta huomautettavaa, kuten maksuhäiriömerkintä tai ulosotossa olevia velkoja.

Sinulla on oikeus tietää turvallisuusselvityksesi lopputulos

Saat tiedon tehdystä turvallisuusselvityksestä ja sen lopputuloksesta pääsääntöisesti työnantajaltasi tai rekrytoivalta työnantajalta. Jos selvityksessä ei löytynyt mitään huomautettavaa, Suojelupoliisi ei toimita asiasta lausuntoa. Valtaosassa turvallisuusselvityksistä ei löydy mitään ilmoitettavaa.

Jos Suojelupoliisi antaa työnantajallesi tai rekrytoivalle työnantajalle lausunnon turvallisuusselvityksessä esiin tulleista asioista, työnantajan on annettava lausunto tai sen kopio nähtäväksesi.

Jos haluat tarkastaa lausunnon jossakin Suojelupoliisin toimipaikoista, ota yhteyttä ensin Suojelupoliisin turvallisuusselvitysyksikköön tarkastusajan ja -paikan sopimiseksi.

Turvallisuusselvityksen tiedot voivat perustua myös sellaisiin rekistereihin, joihin sinulla selvityksen kohteena ei ole tarkastusoikeutta. Voit tarvittaessa pyytää tietosuojavaltuutettua tarkistamaan puolestasi, että tietojasi on käytetty lain mukaan oikein.