Skyddspolisens publikationer

Skyddspolisen utger materialer angående kontraterrorism, kontraspionage, underrättelseverksamhet och den nationella säkerheten.

Översikter av den nationella säkerheten

I översikter av den nationella säkerheten granskas fenomen som hör till Skyddspolisens
verksamhetsområde och görs en bedömning av hur fenomenen utvecklas.

Andra översikter

Översikter är koncisa sammanställningar som Skyddspolisens experter utarbetat gällande teman inom Skyddspolisens kompetensområde. Syftet med översikterna är att dela bakgrundsinformation om fenomen med anknytning till den nationella säkerheten.

Skyddspolisens broschyrer

Syftet med dessa anvisningar är att beskriva god praxis för att garantera din säkerhet, inklusive datasäkerhet, och din personliga integritet när du reser utomlands.