Skyddspolisen leds av en chef och biträdande chefer

Antti Pelttari.

Chef för Skyddspolisen är Antti Pelttari.

Biträdande chefer är

Teemu Turunen.

Teemu Turunen

Jonna Turunen