Skyddspolisen leds av en chef och biträdande chefer

Chef för Skyddspolisen är Antti Pelttari.

Seppo Ruotsalainen är biträdande chef med ansvar för operativa frågor (tjänstledig).

Olli Kolstela är biträdande chef med ansvar för strategiska frågor (tjänstledig).

Harri Sarvanto är biträdande chef med ansvar för transformationen gällande Skyddspolisen.