Hot mot kritisk infrastruktur

Den kritiska infrastrukturen är ett långsiktigt föremål för utländsk underrättelseaktivitet i Finland. Också legitim verksamhet, såsom företagsförvärv och gemensamma projekt, kan ge diktatoriska stater tillgång till kritisk infrastruktur i Finland.

Illustration: öppen bogen av ett lastfartyg med flera långtradare.

Aktörer från diktatoriska stater har varit intresserade av att investera i Finlands fasta infrastruktur. Hittills har det gjorts få investeringar. Utöver traditionell fast infrastruktur, såsom fastigheter och produktion, är också datatrafik samt data som behövs i informationsnät och för infrastrukturstyrning kritisk infrastruktur. 

Bland annat kinesiska aktörer har varit intresserade av finländska nätinfrastrukturprojekt. 

Datatrafik och informationsresurser.

Kritisk infrastruktur innehåller bland annat datatrafik och informationsresurser, enegiproduktion, livsmedels- och läkemedelsförsörjning, transportnätverk, transaktioner och banker.

Bedömning 

Det är sannolikt att intresset för att investera i infrastruktur och datakommunikation kvarstår. Risken är särskilt stor i fråga om it-infrastruktur, eftersom den kan ge diktatoriska regimer tillgång inte bara till infrastruktur, utan också till uppgifter om finländare. 

Den ökade övervakningen av företagsförvärv och investeringar försvårar sannolikt de diktatoriska staternas möjligheter att investera i kritiska funktioner i Finland.

 


Begrepp som beskriver sannolikhet

Mycket osannolikt 5% 
Osannolikt 20%
Möjligt 50% 
Sannolikt 75%
Mycket sannolikt 90%

Begrepp för att ange tid i rapporten

Den närmaste framtiden 0–6 månader 
Kort sikt 6 månader–2 år 
Medellång sikt 2–5 år 
Lång sikt mer än 5 år