Hotet från högerextrem terrorism har ökat i väst

Den växande högerextremismen avspeglar sig också i vårt land. Internet spelar också en viktig roll i den ökande radikaliseringen.

Skyddspolisens uppgift är att bedöma vilket hot den inhemska extremismen utgör för den nationella säkerheten. 

Enskilda aktörer och smågrupper är det största hotet mot den nationella säkerheten inom den inhemska extremismen. Med en enskild aktör avses en person som självständigt utför en terrorattack eller något annat storskaligt våldsdåd.

De inhemska ytterlighetsrörelsernas extremistiska verksamhet syns huvudsakligen i form av våldsamma demonstrationer, kravaller, sabotage och misshandelsbrott. 

Högerextrem radikalisering på nätet väcker oro

Hotet från högerextrem terrorism har ökat i västländerna. På grund av inspirationseffekten från attentat ute i världen och i synnerhet på grund av radikaliseringen på nätet är enstaka högerextrema våldshandlingar möjliga också i Finland. 

Internet spelar en avgörande roll för den högerextrema radikaliseringen i hela världen.

I Finland har den högerextremistiska verksamheten emellertid de senaste åren främst tagit sig uttryck i sporadiskt gatuvåld, demonstrationer och spridning av fientlig propaganda.

Samarbete mellan extremvänstern och kurderna

Utvecklingen av radikal antifascism är föremål för Skyddspolisens intresse, men i dagsläget är den inte kopplad till något större hot mot den nationella säkerheten. I Finland är den antifascistiska aktiviteten främst inriktad på att motverka extremhögern exempelvis vid demonstrationer och på nätet. 

Den senaste tiden har vänsterextremismen haft fokus på samarbetet med kurdiska aktörer och radikal antifascistisk aktivitet. Inom ramen för extremvänsterns och kurdernas samarbete har ett fåtal finländare de senaste åren rest till nordöstra Syrien för att ansluta sig till de väpnade, huvudsakligen kurdiska organisationerna i området.