Radikaali-islamistisen terrorismin trendit

Radikaali-islamistinen terrorismi muodostaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä merkittävän turvallisuusuhkan Euroopassa ja konfliktialueilla. Radikaali-islamismilla tarkoitetaan salafi-jihadistiseen ideologiaan perustuvaa islamismin muotoa, jonka tavoitteena on luoda väkivallan avulla islamilainen, sharia-lain mukaan hallittu, yhteiskunta.

Uhkan kehitykseen vaikuttavat muutokset terroristijärjestöjen ja niiden kannattajien toiminnassa, terrorismille altistavissa tekijöissä, toimintaympäristössä sekä viranomaisten toimintakyvyssä. Keskeisimmät radikaali-islamistiset terroristijärjestöt ovat ”Islamilainen valtio” (Isil) ja al-Qaida.

Al-Qaida ja erityisesti Isil ovat muuttaneet toimintatapojaan ja sopeutuneet toimintaympäristössään tapahtuneisiin muutoksiin. Terroristijärjestöjen toiminnassa viime vuosina havaittuja trendejä ovat konfliktimatkustamisen voimakas kasvu ja sitä seurannut vähittäinen hiipuminen, yksinkertaisten iskumenetelmien yleistyminen, heterogeeninen tekijäprofiili, toimintanopeuden kiihtyminen sekä iskukohteiden monipuolistuminen.

Konfliktialueilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat keskeisesti radikaali-islamistisen terrorismin kehitykseen. Pitkittyvät konfliktit ja valtioiden heikkous mahdollistavat osaltaan terroristijärjestöjen toiminnan jatkumisen. Epäonnistuneet vallanvaihdokset tai vallankumoukset mahdollisesti ylläpitävät alueiden konfliktialttiutta jatkossakin.

Muutokset Isilin ja al-Qaidan rakenteissa ovat mahdollisia. Isil todennäköisesti muuttaa toimintaansa ja kehittyy al-Qaidan kaltaiseksi löyhäksi verkostoksi. On mahdollista, että Isil pyrkii perustamaan uudelleen hallintorakenteita konflikti- tai hajonneiden valtioiden alueille. Järjestön propaganda vaikuttaa edelleen radikaali-islamistisiin toimijoihin.

Keskipitkällä aikavälillä on mahdollista, että Isilin kalifaattiin matkustaneet vierastaistelijat hajaantuvat ja että osa konfliktialueella yhä oleskelevista taistelijoista palaa Eurooppaan. Terroristiseen toimintaan osallistuneille langetetut vankeustuomiot mahdollisesti lisäävät radikaaliajattelua vankien keskuudessa ja johtavat terroristisen uhkan kohoamiseen pitkällä aikavälillä.

Yksinkertaisin menetelmin toteutetut iskut todennäköisesti jatkuvat länsimaissa. Tekijäprofiilia ovat muokanneet osaltaan palanneet vierastaistelijat ja muut konfliktialueilla terrorismin tukitoimiin osallistuneet, joihin lukeutuu myös naisia ja lapsia. Teknologinen kehitys tarjoaa terroristeille uusia mahdollisuuksia levittää sanomaansa ja toteuttaa iskuja.

Turvallisuusviranomaisten toimintaa on tehostettu viime vuosien aikana monin tavoin. Se ei kuitenkaan yksin riitä torjumaan kaikkia iskuja, sillä terrorismille altistavat yksilö- sekä yhteiskunnalliset tekijät todennäköisesti säilyvät pitkällä aikavälillä. Vaikka terroristijärjestöt ja niiden toimintatavat muuttuvat, radikaali-islamistisen ideologian kannatus todennäköisesti jatkuu.