Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhkat

Kriittinen infrastruktuuri on ulkomaisen tiedustelutoiminnan pitkän aikavälin kohteita Suomessa. Myös legitiimi toiminta, kuten yritysostot ja yhteiset hankkeet, voi luoda itsevaltaisille valtioille pääsyn Suomen kriittiseen infrastruktuuriin. 

Kuvituskuva: avoin laivan keula illalla ja rekkoja.

Itsevaltaisista valtioista tulevat toimijat ovat olleet kiinnostuneita investoimaan Suomen kiinteään infrastruktuuriin. Toistaiseksi toteutuneita investointeja on vähän. Perinteisen kiinteän infrastruktuurin, kuten kiinteistöjen ja tuotannon, lisäksi kriittistä infrastruktuuria ovat myös tietoliikenne sekä tietoverkoissa ja kriittisen infrastruktuurin ohjaamiseen tarvittava data. 

Suomalaiset verkkoinfrastruktuurihankkeet ovat kiinnostaneet muun muassa kiinalaisia toimijoita. 

Tietoliikenne ja tietovarannot.

Kriittistä infrastruktuuria ovat muun muassa tietoliikenne ja tietovarannot, energiatuotanto, ruoka- ja lääkehuolto, liikenneverkostot, maksuliikenne ja pankit. 

Arvio 

On todennäköistä, että kiinnostus infrastruktuuri- ja tietoliikenneinvestointeihin jatkuu. Tietoinfrastruktuurissa riski on erityisen suuri, sillä se voi tarjota itsevaltaisille hallinnoille pääsyn paitsi infrastruktuuriin myös suomalaisten tietoihin. 

Yrityskauppojen ja investointien lisääntynyt seuranta todennäköisesti vaikeuttaa itsevaltaisten valtioiden mahdollisuuksia investoida kriittisiin toimintoihin Suomessa.

 


Todennäköisyyttä kuvaavat termit

Erittäin epätodennäköinen 5 %
Epätodennäköinen 20 %
Mahdollinen 50 %
Todennäköinen 75 %
Erittäin todennäköinen 90 %

Raportissa käytetyt aikamääreitä kuvaavat termit

Lähitulevaisuudessa 0–6 kk
Lyhyt aikaväli 6 kk–2 v
Keskipitkä aikaväli 2–5 v
Pitkä aikaväli yli 5