Kaksikäyttötuotteet ja joukkotuhoaseet

Suomea ja suomalaistoimijoita pyritään hyödyntämään joukkotuhoaseiden ja niiden komponenttien hankinnassa. Suomesta ja Suomen kautta pyritään hankkimaan myös vientivalvottuja kaksikäyttötuotteita sekä muuta sensitiivistä teknologiaa hyödyntäen yksittäisiä yrityksiä ja hankintaverkostoja.

Kuvituskuva: rahtikontteja.

Kaksikäyttötuotteilla tarkoitetaan teknologiaa, palveluja ja tuotteita, joita voidaan käyttää siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Yritykset eivät saa viedä valvonnanalaisia kaksikäyttötuotteita EU:n ulkopuolelle ilman vientilupaa. Vientirajoitusten kiertämisessä pyritään hyödyntämään muun muassa yritysostoja ja tutkimusyhteistyötä.

Vieraat valtiot pyrkivät vauhdittamaan hankinnoilla ja ulkomaisella osaamisella asevoimiensa teknologista kehitystä. Kvanttiteknologia ja kvanttitietokoneessa tarvittavat komponentit ovat esimerkki teknologiasta, jota tavoitellaan länsimaista, myös Suomesta. 

Arvio 

Suomen rooli pysyy todennäköisesti lyhyellä aikavälillä muuttumattomana kaksikäyttötuotteiden hankintaketjussa. Suurvallat käyttävät vientirajoituksia aktiivisesti kansainvälisen politiikan keskiössä, ja todennäköisesti lyhyellä aikavälillä uusia teknologioita ja organisaatioita asetetaan vientivalvonnan piiriin. 

 


Todennäköisyyttä kuvaavat termit

Erittäin epätodennäköinen 5 %
Epätodennäköinen 20 %
Mahdollinen 50 %
Todennäköinen 75 %
Erittäin todennäköinen 90 %

Raportissa käytetyt aikamääreitä kuvaavat termit

Lähitulevaisuudessa 0–6 kk
Lyhyt aikaväli 6 kk–2 v
Keskipitkä aikaväli 2–5 v
Pitkä aikaväli yli 5